גלים מכניים ואלקטרומגנטיים
עדי רבינוביץ 28/02 21:48

דחוף- האם קיים סרטון בנושא האפקט הפוטו-אלקטרי? איפה?