מהיום לומדים אחרת!מעל 3500 סרטונים מחכים לכם.

  • לימודים אונליין - בקצב שלכם, כשנוח לכם, בלי לצאת מהבית.
  • שיעורים פרטיים אונליין, בטכנולוגיה מתקדמת וידידותית.
  • כל מקצועות הלימוד , במינוי אחד ובמחיר משתלם.

העדפת צדק ומוסר על פני פולחן שחיתות ההנהגה

הנביא ישעיהו - העדפת צדק ומוסר על פני פולחן- שחיתות ההנהגה

Order

מעמדו של ירמיהו כנביא

מעמדו של ירמיהו כנביא - הרדיפות אחרי ירמיהו, משפטו של ירמיהו כנביא שקר והתמודדותו מול הממסד והגנה על עצמו מפני הציבור

Order

עקדת יצחק בראשית כב

עקידת יצחק - האל מנסה את אברהם ומבקש ממנו להקריב את בנו יחידו לאלוהים, רגע לפני שאברהם מקריב את בנו האל עוצר בעדו והוא מעלה כקורבן אייל ולא את בנו יצחק.

Order

התגשמות הנבואה של ישעיהו

התגשמות הנבואה של ישעיהו - הצלת העיר ירושלים למרות תבוסת יהודה

Order

018 בית בובות⁄איבסן - דמויות

דמויות ומשמעותן במחזה בית בובות מאת איבסן. דמות עגולה-נורה ודמות שטוחה הלמר טורוולד.

Order

006 העיוורת - אמצעים רטוריים

אמצעים רטוריים המופיעים ביצירה העיוורת מאת יעקב שטיינברג, מוטיבים, מושגים מרכזיים,חזרה למבחן ופרשנות.

Order

013 הר אדוני - רעיונות מרכזיים

ביקורת חברתית ומסרים מרכזיים ביצירה הר אדני מאת ארי דה לוקה. רעיונות מרכזיים העוסקים בכבוד לזולת, כיבוד הורים והנער המספר את קורות חייו.

Order

016 צפירה - אמצעי עיצוב

אמצעי עיצוב מרכזיים ביצירה צפירה מאת אתגר קרת, חזרה למבחן בספרות לתלמידי תיכון, התמקדות בשם היצירה, אירוניה ומוטיב הצפירה.

Order

סטאטוס

סטטוס -מהו סטטוס, מערך סטטוס, סמלי סטטוס, יוקרת סטטוס, מערך סטטוס לא מאוזן, תפקיד חברתי וקונפליקט בין שותפי תפקיד

Order

קרטריונים למיון קבוצות

השוואה בין קבוצות - קריטריונים למיון קבוצות.

Order

יהודי אתיופיה

"יהודי אתיופיה במעבר הבין תרבותי: המפשחה ומעגל החיים" - סיכום המאמר מאת בורובסקי , המשפחה האתיופית היהודית המסורתית והשינויים במעבר לישראל.

Order

חברות - מאמרים

מאמרים בנושא חיברות - "החידה הסינגפורית" מאת גבי וימן וברוך נבו, "מיליוני אנשים לבד" מאת ריקי כהן

Order

משאבים כזרזי פיתוח

משאבים כזרזי פיתוח - שימוש במשאבים לזירוז תהליכי פיתוח, משאבי טבע וסביבה, משאבי אנוש, משאבים חברתיים ופיננסים.

Order

השפעת הגלובליזציה במדינות המפותחות

השפעת הגלובליזציה במדינות המפותחות - היבטים חיוביים ושליליים של תופעת הגלובליזציה, ודילמות גלובליות

Order

המלחת קרקעות במזרח התיכון

המלחת קרקעות במזרח התיכון - הסבר לתופעת המלחת הקרקעות, הגורמים לתופעה, השלכותיה ופתרונות אפשריים

Order

זיהום אוויר במזרח התיכון

זיהום אויר במזרח התיכון - מהי תופעת זיהום האויר, גורמיה, השלכותיה והשפעותיה.

Order

WH questions 2

wh question- ניסוח שאלות בעזרת מילות השאלה "which", "why", "whose", "how"

Order

present simple 3

preset simple - הווה פשוט, מתי נבחר להשתמש בזמן זה, וכיצד נדע לזהות אותו. דוגמאות לשימוש בזמן זה, הטיית הפעלים בזמן זה ומשפטי שלילה

Order

future simple

future simple- עתיד פשוט, מתי נשתמש בזמן זה, כיצד נזהה אותו, שימוש ב"will" במשפט,

Order

modals and semi modals

models and semi models- פעלי עזר, תפקידם של פעלי העזר במשפט, כיצד נשבץ אותם במשפט ומשמעותם בהתאם לזמנים השונים

Order

139 לא תוכל להתעלם - ערי מקלט - הרוצח בשגגה

החובה של החברה לדאוג לשלום הרוצח בשגגה. חובה למנוע את הצלת הרוצח במזיד. דיני ערי מקלט ומתי הופרשו ערים אלו? דיני רוצח בשגגה במזיד ואנוס.

Order

072 בראשית לז - חלומות יוסף

כתונת הפסים ועל הסיבה שניתנה ליוסף. החלומות, פירוש רש"י ורמב"ן.

Order

118 חומש דברים - יחידת הארץ הטובה, פרק יא ופרק ו פסוקים י-יג

פירוש רש"י החשש לחטא בעקבות השבע. יש לשמור מצוות גם בגלות. השוואה בין פרק ו' לפרק ח'. המאמר של הרב סמט הסכנות שבשפע.

Order

109 יונה פרק ג

דעת חז"ל במשנה ובתלמוד בבלי וירושלמי ביחסם לתשובת אנשי נינוה, השוואה בין מלחי האניה לבין אנשי נינוה.

Order

הגישה הבדלנית מול האוניברסלית

הגישות השונות לתפיסת היהדות בימי בית שני - הגישה הבדלנית למול הגישה האוניברסלית והתפיסות הדתיות העומדות בבסיסן.

Order

הגורמים לצמיחתה והתארגנותה של התנועה הציונית

הגורמים לצמיחת והתארגנות התנועה הציונית - אנטישמיות מודרנית, כשלון האמנסיפציה, השפעת הלאומיות האירופה ותנועת ההשכלה והחילון

Order

הצהרת בלפור חלק -2

הצהרת בלפור - האינטרסים הבריטיים במתן הצהרת בלפור והקשיים הנובעים מנוסח ההצהרה

Order

הנחת תשתית לתרבות וחינוך עברי

הנחת תשתית לתרבות וחינוך עברי - פעולות חינוך ותרבות בארץ ישראל בתקופת העלייה השניה

Order

007 מיקום כפונקציה של הזמן

שיעור זה עוסק בהצגת המקום כתלות בזמן. בשיעור זה נלמד כיצד להבין נתונים המוצגים לנו בדרכים השונות: טבלה, סיפור, גרף ונוסחה.

Order

072 גלים חד מימדיים חלק ג' - מפולס חד מימדי ועד לגל מחזורי - הדמייה ממוחשבת

השיעור הזה יעזור לנו להבין מה בדיוק הקטע של גלים. הדמייה ממוחשבת מתקדמת תעזור לנו לשלוט בזמן, בסוג הגל ובפרמטרים רבים נוספים בכדי להשתלט על נושא מורכב זה. נלמד גם מה קורה כאשר גל מגיע לקצה קשור, כיצד הוא חוזר ממנו, וכיצד הוא חוזר מקצה חופשי.

Order

0050 יישומים של חוק שימור התנע חלק א

בשיעור זה נתרגל בעיות הכוללות התנגשות חד מימדית והתנגשות דו מימדית. נתרגל שימוש בחוק שימור התנע

Order

0020 קינמטיקה בשני מימדים - חלק ב - תרגילים לדוגמא

פתרון דוגמאות לתרגילים בקינמטיקה בשני מימדים. בשיעור זה נתרגל חישובים הקשורים בוקטור המקום, וקטור ההעתק ווקטור המהירות בשני מימדים.

Order

0029 מילות היחס - חלק א -从, 到, 骑

בשיעור הזה נלמד על מילות היחס, מילות היחס המציינות תנועה או מרחק, שמוש של מילים כפעלים וכמילות היחס

Order

002 תארי הפועל - 也, 都, 很,不

בשיעור הזה נלמד מספר תארי הפועל הבסיסים ומקומם במשפט בעזרת נוסחאות ודגמאות

Order

0012 מילות מדידה חלק א - 本,家,张,杯,辆

בשיעור הזה נלמד מילות מדידה, שימוש שלהם ומקומם במשפט.

Order

0022 ביטויי הזמן - חלק ג' -מיקום ביטויי הזמן, חלקי שעות

בשיעור הזה נלמד על ביטויי הזמן חלק ג, מיקום ביטויי הזמן במשפט, ציון חלקי שעות

Order

2 קיץ 2015 - שאלה 2 - סדרות

חזרה על סדרות חשבוניות והנדסיות ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 2 מבחינת הבגרות, שאלון 806,מועד קיץ 2015

Order

3 קיץ 2015 - שאלה 3 - אנליטית המעגל

חזרה על אנליטית מעגלים ופתרון שאלה מספר 3 מבחינת הבגרות, שאלון 803,מועד קיץ 2015

Order

5 קיץ 2015 - שאלה 4 - טריגונומטריה במישור

חזרה על טריגונומטריה במישור ופתרון שאלה מספר 4 מבחינת הבגרות, שאלון 802,מועד קיץ 2015

Order

4 קיץ 2015 - שאלה 4 - גאומטריה

חזרה על גאומטריה, ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 4 מבחינת הבגרות, שאלון 806,מועד קיץ 2015

Order

שאלון ו׳ - Module F - קיץ תשע״ה 2015

בחינת בגרות קיץ 2015 , פתרון מלא כולל הסברים מפורטים למודול F

Order

summers reading

תקציר הסיפור - ג׳ורג׳ , נער בן 20 אשר עזב את בית הספר מסתבך בשקר שסיפר בנוגע לקריאה של 100 ספרים במהלך הקית. ג׳ורג׳ עעזב את בית הספר והוא מובטל וחסר השכלה. בשיחה עם אדון קטנזנרה הוא משקר ואומר לו שהוא משלים את ההשכלה החסרה ע״ע קריאה של 100 ספרים. השמועה עושה לה כנפיים ברחבי שכונת העוני וג׳ורג׳ זוכה לכבוד והערכה בקרב תושבי השכונה ובעיקר בקרב משפחתו ואחותו שמחליטה להעניק לו כסף פעם בשבוע כדי שימשיך לקרוא. הזמן חולף וג׳ורג׳ שנהנה מהיחס שהוא מקבל מתחיל לחשוש שמה השקר יתגלה. השקר אכן מתגלה ע״י קטנזארה, וג׳ורג׳ שחושש שהדבר יתגלה ברבים מחליט להסתגר בביתו ולא לצאת. במקום להפיץ את השקר ברבים , קטנזנה מפיץ שמועה נוספת שג׳ורג׳ אכן סיים קריאתם של 100 הספרים. הסיפור מסתיים כאשר ג׳ורג׳ באחת מהליכותיו הרבות מגיע לספריה ולא ידוע לנו אם אכן הוא יסיים לקרוא את כל הספרים.

Order

שאלון ו׳ - Module D - קיץ תשע״ה 2015

בחינת בגרות קיץ 2015 , פתרון מלא כולל הסברים מפורטים למודול D

Order

Thank you M'am - langston hughes

הסיפור מתאר ערב בחייו של רוג׳ר, נער בן 15 שמנסה לגנוב כסף מגברת ג׳ונס כדי לקנות לעצמו נעלי זמש כחולות. רוג׳ר נכשל בגניבה, אבל במקום לגעוא בו, לוקחת אותו גברת ג׳ונס אל ביתה שם היא מראה לו מהי אדיבות ונדיבות של זרים. היא מציעה לו לשטוף את פניו, היא מאכילה אותו ואפילו נותנת לו את הכסף שרצה לגנוב ממנה. ג׳ונס מלמדת את רוג׳ר שיעור לחיים כדי שידע להבדיל בין בחירה נכונה לבחירה שגוייה ע״י המעשים שלה.

Order

015 שאלה 37- אנסין, סיפור שלא נלמד.

פתרון שאלה בנושא סיפור שאינו נלמד, קטע אנסין.

Order

07 חלק ו - דרמה מודרנית

הסבר כללי לדרכי מענה בשאלות העוסקות בדרמה המודרנית

Order

04 שירת ביאליק

שירת ביאליק, ניתוח השיר לא זכיתי באור מן ההפקר, שיר ארס פואטי,התייחסות למוטיבים, סמלים ,אלוזיה וכתיבת תשובה מתוך שאלת בגרות.

Order

01 מבוא

מבוא לשאלון בגרות בספרות, מבנה השאלון,חלוקה לפרקים ואפשרויות הבחירה.

Order

1 - צורות - שאלה 12

בשיעור זה נפתור את שאלת החובה, שמערבת פועל ושם העצם. השאלות יעסקו במושגים המופיעים בתיוגים.

Order

1 - תחביר - שאלות 7,8

הבשיעור זה ניפגש עם הנשוא המורחב ועם חלקים כוללים במשפט. בנוסף נתמודד עם משפט מורכב בעל יותר מפסוקית אחת, עם משפט מחובר ועם קשרים לוגיים. יהיו גם משפטים שיכילו פסוקית נושא ונשוא שמני (עם אוגד)

Order

3 - הבנת הנקרא - קריאת מאמר א

נקרא את המאמר הראשון ונענה על השאלות הקשורות אליו. השיטה היא לקרוא רק את ההתחלה של המאמר, להבין את העמדה ואת הנימוקים שלו, ואז להתנהל על-פי השאלות.

Order

2 - תחביר - שאלות 9,10

בשיעור זה נתמודד עם שאלה המערבת ניתוח והמרה מסוג משפט אחד לאחר. נחזור על חלקים כוללים ועל תפקידם הרטורי במשפט. נראה שאלת תחביר שבודקת הבחנה בין תפקידי הבינוני (שם עצם, שם תואר, פועל בהווה). לבסוף נלמד מהו משפט חיווי ונראה איך ממירים הופכים משפט שאלה למשפט חיווי.

Order

6 פרק שלישי

בסרטון זה נענה על שאלות מס' 13,14,15 מבחינת הבגרות מועד קיץ תשע"ה

Order

3 חלק ראשון - שאלה שניה

בסרטון זה הענה על שאלה מס' 2 מבחינת הבגרות מועד קיץ תשע"ה

Order

5 פרק רביעי

בסרטון זה נכיר את הפרק הרביעי בגרות באזרחות, שאלות 16 -20. נכיר את שני סוגי השאלות - שאלות אירוע חד צדדי ושאלות הבעת עמדה. כמו כן, ניתן טיפים למענה נכון על שאלות מסוגים אלה במקצוע אזרחות

Order

2 פרק שני: חלק א': שאלות 3-7

בסרטון זה נכיר את הפרק השני בבגרות באזרחות. כמו כן נפתור את שאלות 3 - 7 בבחינה וניתן טיפים למענה נכון על שאלה מסוג זה במקצוע אזרחות

Order

6 - שאלות 10 ו 11

עזרא ויחוסו ככהן מעמדו אצל המלך, יצא מפרס בחודש ניסן – חודש הגאולה, והגיע בחודש אב חודש החורבן שממנו תצמח הגאולה. עזרא מחזק את מעמד התורה וקיום המצוות.
בספר נחמיה למדנו על האויבים שהתארגנו למלחמה כדי להלחם נגד הבונים את החומה, נחמיה מתפלל ומעמיד משמר על החומה, בדמותו של נחמיה נראה דוגמה אישית לעם, ירא ה' נותן דוגמה אישית.

Order

6 - שאלות 6 ו7

במסע סנחריב הוא פוגע בערי יהודה הבצורות, ושולח את רבשקה שר צבאו לגרום לעם לכניעה מסיבות של הפחדה , פגיעה מורלית, ליהודה אין כח להתמודד מול מלך אשור וההשענות על מצרים לא תועיל, אשור הוא שליח ה' מצד שני ה' לא יכול לנצח אותו. באשור יוכלו לקבל אדמה פוריה יותר מזו שבארץ. השפעה מורלית על העם על ידי דבור בעברית. בנבואת ישעיה על הגאולה בפרק ב' כל העולם יכיר במלכות ה', שינו סדרי הטבע כאשר בעלי החיים ישלימו אחד עם השני, מה יקרה באחרית הימים?

Order

1 - שאלה 1

הוראות כיצד להתכונן לענות על בחינת הבגרות, הברית מחייבת כל יחיד, היא מחייבת גם את הדורות הבאים, גם אחרי החטא והעונש יש אפשרות לתשובה וגאולה, תהליך של חזרה בתשובה וה' יגאל את ישראל ושוב ממשיכיך בתשובה וחוזר חלילה, כל שלב בתשובה מעמיק את הגאולה, המציאות בחו"ל והמציאות בארץ.

Order

1 - מבוא ושאלה 1

מבוא לבחינות בגרות, איך להתכונן לבחינה, ציוד נדרש תנ"ך שלם, מגדל בבל, כיצד הדיין צריך לדון?

Order

1 - מבוא ופרק ראשון

בסרטון זה נעבור על מבנה הבחינה ונסביר כיצד ניגשים לשאלת הבגרוית, נפתור שאלה לדוגמה מתוך החלק הראשון

Order

4 - פרק רביעי שאלות 10-12

בסרטון זה נפתור את החלק הרביעי והאחרון של בחינת הבגרות. נענה על שאלה לדוגמה מתוך שאלון בגרות בהיסטוריה ב' קיץ 2015.

Order

2 - פרק שני - שאלות 4-6

בסרטון זה נציג את החלק השני של הבחינה ונפתור שאלה לדוגמה מתוך שאלות 4-6 , נתמקד על כתיבת מבנה תשובה נכון

Order

3 - פרק שלישי שאלות 7-9

בסרטון זה נפתור את החלק השלישי של בחינת הבגרות תוך התמקדות בשאלה חזותית (קריקטורה)

Order

007 הפרושים והצדוקים: השוואת אופי הכתות ועיקרי האמונה

בשיעור זה נערכת השוואה בין הכתה הפרושית והכתה הצדוקית כולל מקור שמן, מעמד המשתייכים אליהן ובעיקר, עיקרי האמונה של הכתות.

Order

023 התוצאות הדתיות של המרד והסכנות שעמדו בפני היהדות עקב החורבן

השיעור עוסק בחלל שנוצר ביהדות בעקבות חורבן בית המקדש וירושלים ונמנות בו התוצאות הדתיות של המרד הגדול ותגובותיהם של היהודים לחורבן.

Order

080 התפתחות כוחות המגן של היישוב היהודי בארץ והפילוג הפוליטי בתקופת המנדט

בשיעור זה נלמד על הקמת כוחות המגן של היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט, על הפילוג שחל ביישוב שנים אלו ועל הקמתן של המחתרות על עמדותיהן השונות באשר למאבק בערבים ובבריטים.

Order

051 השפעת הלאומיות האירופית על צמיחת הלאומיות היהודית

השיעור עוסק בהשפעה של עליית הלאומיות האירופית ובהשפעת מאבקן של תנועות לאומיות שונות באירופה על עליית הלאומיות היהודית. נסקור את פועלם של מבשרי הציונות ושל המשכילים היהודיים המערב אירופיאים.

Order

061 השסע הלאומי
הגורמים לשסע
חלק ב'

השסע הלאומי בישראל נמצא על סדר היום הציבורי מאז קום המדינה. בשיעור זה נכיר את הגורמים לשסע הלאומי, כלומר את נקודות המחלוקת המרכזיות בין הציבור היהודי והערבי במדינת ישראל.

Order

054 הרשות השופטת בישראל
אקטיביזם שיפוטי

בשיעור זה נכיר מהי ביקורת שיפוטית. נדבר על הצורה שבה בית המשפט יכול לפרש את החוק ונדבר על מצבים של עירוב סמכויות בין בית המשפט לרשויות אחרות ונראה כיצד בית המשפט יכול להגביל את פעולתן של הרשויות

Order

013 זכויות האדם והאזרח - חלק ב

בשיעור זה נעבור יחד על זכויות האדם והאזרח. זכויות אלה מבטאות את מרכזיותו של האדם במסגרת השלטון הדמוקרטי. שלטון אשר שם את האדם במרכז החיים ורואה חובה מרכזית של השלטון לשמור ולהגן על זכויותיו של האדם. בשיעור זה נכיר את הדרך הנכונה להגדיר ולזכור את רכיביב הזכויות השונות. כאן נתייחס לזכות לחיים ולביטחון, הזכות לקניין, לכבוד, לפרטיות ולשם טוב והזכות להליך משפטי הוגן.

Order

084 רשויות מקומיות מנגנוני פיקוח פנימיים

בכל רשות מקומית קיימים מנגנווני פיקוח וביקורת פנימיים. מנגנונים אלה הם מוסדות מדינה המבקרים מבפנים על פעולות מוסדות הרשות המקומית ומטרתם לבדוק שהרשות פועלת במסגרת החוק, בהתאם לתפקידה ובצורה יעילה.

Order

שאלה 5- חמצון חיזור וסטוכיומטריה

פתרון שאלה פתוחה בנושא חמצון חיזור וסטוכיומטריה

Order

שאלה 6- תכונות חומרים, מצב גז וסטוכיומטריה

פתרון שאלה פתוחה בנושא תכונות חומרים והמצב הגזי

Order

שאלה 3- מבנה וקישור, תכונות חומרים וחמצון חיזור

פתרון שאלה פתוחה בנושא מבנה וקישור

Order

שאלה 8- כימיה של מזון

פתרון שאלה פתוחה בנושא טעם של כימיה

Order

003 סעיפים י-יג

פתרון שאלות רב ברירה מהפרק הראשון בבחינת הבגרות בנושאי הליבה. מתאים גם לנחבנים בשאלון החדש, לפי תכנית 30⁄70. בשיעור נפתור שאלות בנושא יחסי הזנה במערכת האקולוגית, אברוני התא, תהליכים בתא (נשימה ופוטוסינתזה), דיות

Order

015 ביוטכנולוגיה

פתרון שאלות פתוחות בנושא ביוטכנולוגיה כולל הסברים. בסרטון זה נפתור את שאלת החובה המתייחסת לשני המאמרים: "פיתוח חיישן ביולוגי לזיהוי חומרים הפוגעים בחומר התורשתי" ו " חיסון הדור הבא: פיתוח צמחים מהונדסים גנטית המעוררים תגובה חיסונית נגד כולרה ומלריה".

Order

006 שאלות 9-5

פתרון שאלות פתוחות מהפרק השני בבחינת הבגרות בנושאי הליבה. מתאים גם לנחבנים בשאלון החדש, לפי תכנית 30⁄70. בפרק זה שאלות העוסקות במחזור הדם, באיכות הסביבה, בויסות מאזן המים בדם, בתהליכי שכפול ותעתוק ובגורמים המשפיעים על תהליך הפוטוסינתזה.

Order

004 סעיפים יד-כ

פתרון שאלות רב ברירה מהפרק הראשון בבחינת הבגרות בנושאי הליבה. מתאים גם לנחבנים בשאלון החדש, לפי תכנית 30⁄70. בשיעור נפתור שאלות בנושא יחסי הזנה במערכת האקולוגית, פעילות אנזימים, תהליכים אבולוציונים, קרום התא והשפעת אור על תהליכים.

Order

תפקידי שם הפועל

תפקידי שם הפועל המשפט -ניתוח המשפט וזיהוי תפקידי שם הפועל במשפט.

Order

עמדה דור המבול

עמדה - מהי עמדה, מה תפקידה וכיצד נזהה אותה בטקסט.

Order

תרגול כתיבה נימוק

כתיבת נימוק- מהו נימוק, כיצד נשתמש בנימוקים על מנת לחזק את העמדות שהצגנו בחיבור

Order

ההפרכה בכתיבת טיעון

הפרכה בכתיבת טיעון - מהי הפרכה, בניית הפרכה, מטרת ההפרכה, ושילובה בכתיבת החיבור

Order

תכונות מחזוריות בטבלה המחזורית

תכונות מחזוריות בטבלה המחזורית - רדיוס אטומי ואנרגיית יינון

Order

השורה האלקטרוכימית

השורה האלקטרוכימית - דירוג המתכות לפי כושר החיזור היחסי שלהן

Order

קשרי מימן

קשרי מימן - קשרים בין מולקולריים

Order

חומצות אמינו

חומצות אמינו - חלבונים

Order

סיכום גיאומטריה

שיעור מסכם ש"עושה סדר" בכל מה שלמדנו עד כה בגיאומטריה. נעסוק בגישת אנקורי ובעקרונות של שימוש בהצבה לעומת חישוב בשאלות גיאומטריה בבחינה.

Order

שברים 2

שיעור שני במסגרת שיעורי שברים. נכיר סוגי שברים, כמו שבר פשוט או שבר מדומה, ונראה צורות שונות לכתיבה של שברים

Order

שורשים

שיעור המשך לשיעור חזקות שבו נכיר את הפעולה ההופכית לחזקה – פעולת השורש. נכיר את חוקי שורשים ונלמד לפשט ביטויים ולפתור משוואות עם שורש.

Order

דלתון

שיעור שבו נכיר את "אביו" של המעוין שכבר פגשנו ונלמד על התכונות הייחודיות שלו ועל הדרך לחשב את השטח שלו.

Order

הסקה מילולית 1

שיעור מתחום ההסקה המילולית שבו נלמד על ניסוח מחדש, אבל בעברית.

Order

כללים

שיעור נוסף מתחום ההבנה וההסקה שבו נלמד כיצד כיצד לקרוא כללים בשפה העברית, מהי כיווניות וכיצד באים לידי ביטוי הכללים בבחינה

Order

כתיבה 8

שיעור שעוסק בגישה שלנו למטלת הכתיבה ומארגן את הזמן שמוקדש לחיבור בין חשיבה לבין ביצוע. שיעור עקרוני ומהותי כדי לא "להישאר עם הלשון בחוץ" תוך כדי הכתיבה ולהשלים את המטלה ברמה טובה

Order

שיבוץ והתאמה

שיעור נוסף מתחום ההבנה וההסקה שבו נלמד כיצד להתמודד עם שאלות בהן אנו נדרשים לשבץ נתונים במבנה ולהסיק מתוכו מסקנות. נלמד לסרטט, לארגן את הנתונין ואיפה להושיב את הילה.

Order

SC

שיעור שבו נכיר את 8 השאלות הראשונות בפרק האנגלית ונרכוש כלים לפסילת תשובות.

Order

RC

שיעור שבו נכיר את קטעי הקריאה המופיעים בבחינה. נלמד להתמודד עם סוגי השאלות השונים ונדבר על השיפור הנדרש מאיתנו במהלך הקורס

Order

REST

שיעור שבו נכיר את שאלות הניסוח מחדש, או שאלות השכתוב, שבהן אנו נדרשים למצוא ניסוח חלופי למשפט באנגלית. למה מטלה כל כך פשוטה יכולה (אבל לא צריכה) לסבך אותנו? זה בדיוק מה שנלמד בשיעור

Order

מבוא לאנגלית

שיעור שבו נכיר את פרק האנגלית ונבין כיצד צריך להתכונן לקראתו ואיך ניתן לשפר את רמת השפה שלנו בזמן הקצר שעומד לרשותנו.

Order

על הבחינה

רקע כללי כל הבחינה, המבנה שלה, חישוב הציון, הקלות, דרכי הרשמה. כל מה שרצית לדעת על הבחינה ולא העזת לשאול!

Order

לחץ

שיעור שבו נדבר על גורם מהותי בהצלחה שלנו (או בחוסר ההצלחה) – התמודדות עם לחצים לפני ותוך כדי הבחינה. נבין מהו לחץ, נראה שכולם חווים אותו במידה כזו אוחרת ונדבר על דרכים להפיג אותו או לצמצם אותו כך שלא יפגע ביכולות שלנו

Order

הצבה

שיעור כללי שעוסק בעקרונות של שימוש בהצבה במסגרת הפרק בחשיבה כמותית בבחינה. מתי מותר להציב? איך מציבים? מה מציבים? ומה ניתן ללמוד בכל הצבה? כל התשובות בתוך השיעור

Order

יום הבחינה

השיעור האחרון בקורס המצולם שלנו. בשיעור זה נדבר על יום הבחינה, איך הוא עומד להיראות ומה צריך לעשות כדי שלא להיתפס לא מוכנים ולהצליח בבחינה כמו גדולים

Order

007 שורש ותבנית

הגדרת המושג "תבנית". מציאת תבנית משותפת של משפחת מילים. מציאת תבנית של מילה בודדת. הגדרת מושג צורת היסוד, דרך למצוא צורת יסוד.

Order

0015 נימוק ודוגמה

הנימוק והדוגמה משמשים שניהם להסביר את דברי המוען. הנימוק תמיד יסביר למה הדובר מחזיק בדעתו, והדוגמה תמחיש סיבה זו באמצעות מקרים מהמציאות.

Order

0012 יסוד מארגן: היבטים

טקסט היבטים מתייחס לנושא מסוים מנקודות ראייה שונות. דוגמה לטקסט היבטים הוא ביקורת מסעדה או מסלול טיול. יסוד מארגן זה מאפשר לנו לסקור דבר-מה תוך התייחסות להיבטים השונים שלו.

Order

0020 משלב לשון

לשון דבורה היא הלשון שבה מדברים, והלשון הכתובה היא הלשון שבה כותבים. כאשר אנו מדברים המשלב הלשונים שלנו בדרך כלל יורד, כי השיחה מחייבת פחות ממסמך כתוב. השפה כתובה, לעומת זאת, מתאפיינת במשלב גבוה יותר.

Order

0042 שירה - אקליפטוס - רחל

סרטון קצר המאפשר למידה וניתוח של השיר אקליפטוס שכתבה רחל המשוררת, ניתוח האמצעים האומנותיים והמשמעות של היצירה. מתאים לתלמידי חטיבת הביניים.

Order

0032 שירה- פס על כל העיר- נורית זרחי

קריאה וניתוח שיר קצר, פס על כל העיר שכתבה נורית זרחי, התייחסות לאמצעים האומנותיים ודוגמאות מן השיר. סיכום היצירה והסבר מושגים חשובים. סרטון קצר המאפשר להבין את השיר ואת משמעותו.

Order

0049 שירה - קו העוני - רוני סומק

קו העוני, ניתוח השיר של המשורר רוני סומק, משמעות השיר, ביטויים מרכזיים והאמצעים האומנותיים הבאים לידי ביטוי ביצירה. לימוד היצירה באמצעות סרטון קצר המיועד לתלמידי חטיבת הביניים.

Order

0057 דרמה - מחזה- הקמצן - מבוא חלק ד'

מבוא חשוב לקראת לימוד המחזה הקמצן, חלק ד', סרטון המתאר את מאפייני הקומדיה, שלושת האחדויות והביקורת החברתית.

Order

0019 הקוראן

בשיעור הזה נכיר את הקוראן - ספר הקודש של האיסלם, שהוא נמסר פרקים פרקים מפיו של הנביא מוחמד, ונרשם מפיו. הספר מאורגן לפי סורות, מהארוכה לקצרה, ונחתם בימי הח'ליף עות'מאן בשנת 657

Order

0037 הסקרמנטים

במהלך ימי הביניים גיבשה הכנסיה הקתולית סדרה של שבעה טקסים קדושים המכונים סקרמנטים, שחובה על כל מאמין לבצע, בתיווך איש כנסיה, לפחות פעם אחת בחייו.

Order

0055 כיבוש העולם החדש

להבדיל ממגלי העולם שהיו ספנים מקצועיים ומטרתם היתה גילוי ומיפוי, כובשי העולם החדש הם הרפתקנים, ברובם צעירים, שרוצים להשתלט על שטחים ולנצל את משאביהם לטובת מדינות האם ולטובת עצמם

Order

0068 ראשית המהפכה הצרפתית

המהפכה פורצת הקיץ 1789 על רקע כינוס אסיפת המעמדות בארמון ורסאי, והמשבר העמוק שצרפת שרויה בו. נציגי המעמד השלישי פורשים ומייסדים את האסיפה הלאומית, ההמון בפריס הורס את הבסטיליה

Order

022 Past simple - Negative was were

בשיעור זה נלמד כיצד להפוך משפטים בזמן עבר פשוט past simple למשפטי שלילה. נדע להפוך משפטים שמתארים משפטים בלי פועל שלא התקימו בזמן עבר.

Order

011 Present simple - part 4

בשיעור זה נלמד כיצד להפוך משפט בהווה פשוט present simple למשפט שלילה.משפטי שלילה הן משםטים בהם אנחנו מתארים שפעולה לא התבצעה או התקיימה. נלמד מהם החוקים המיוחדים שיש להתייחס אליהם, נלמד על פעלי העזר המרכיבים משפטי שלילה ומהן תפקידם וכיצד הן משפיעות על הפועל

Order

009 Present simple - part 2

בשיעור זה נלמד את חוקי הכתיב השונים של ההווה הפשוט (present simple). נדע מהם המקרים בהם נוסיף s, מהם החוקים להוספת ה es ומתי נשמיט את האות y ובמקומה נוסיף ies. בפרק זה ישנה גם חזרה קצרה על חוקי הזמן ,מהם השימושים העיקריים בו ומבנה המשפט

Order

023 Past simple - questions

בשיעור זה נלמד כיצד להפוך משפטים בזמן עבר פשוט past simple למשפטי שאלה. נדע כיצד להפוך משפטי חיוב למשפטי שאלה פשוטה שהתשובה עליהן היא כן או לא

Order

05 דברים שבינו לבינה סוגיה ג

שיעור בנושא חובת הבעל במצבים חריגים, חובת הרפואה ואחריות היתומים לרפואת אלמנת אביהם

Order

01 מבנה השאלון וסוגיה א משפט ויושר

מבנה השאלון ופתרון הסוגיה "סבלים שזשברו חבית"

Order

05 דברים שבינו לבינה סוגיה ג

שיעור בנושא חובת הבעל במצבים חריגים, חובת הרפואה ואחריות היתומים לרפואת אלמנת אביהם

Order

06 דברים שבינו לבינה שאלות כלליות ושאלת אנסין

שאלות כלליות בינו לבינה ושאלת אנסין. שאלות קצרות בנושא תקנת שמעון בן שטח בנושא הכתובה, שאלה בנושא "מצא או מוצא"?ו חובת הבעל אחרי הנישואין "ומבשרך לא תתעלם"

Order

03 משפט ויושר שאלות כלליות

שאלות כלליות ושאלת אנסין משפט ויושר, שאלה נבנושא השמיטה והפרוזבול, בנושא חסידים ראשונים המצניע את הקוץ והזכוכית, ולפנים משורת הדין בהתייחס לשסבלים ששברו חבית

Order

שאלה 1

שאלה זו עוסקת באלקטרוסטטיקה, שדות חשמליים של מטענים נקודתיים, הפוטנציאל סביב מטענים נקודתיים. נראה כיצד ניתן להשתמש בשיקולי אנרגיה ועבודה כדילהגיע לתשובה בקלות.

Order

שאלה 8

שאלה זו עוסקת בגלים חד מימדיים מחזוריים

Order

שאלה 6

שאלה זו עוסקת באופטיקה גיאומטרית, יצירת צל ממקור אחד ומשני מקורות

Order

שאלה 1

השאלה הראשונה עוסקת בקינמטיקה במימד אחד וניתוח תרשים עקבות

Order

שאלה 3

שאלה בנושא האפקט הפוטואלקטרי

Order

042 עקיפה ⁄ תפעול הרכב

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 042 עקיפה ⁄ תפעול הרכב

Order

006 תמרורי מתן זכות קדימה - חלק א'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורי מתן זכות קדימה - חלק א'

Order

044 עקיפה ⁄ תפעול הרכב

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 044 עקיפה ⁄ תפעול הרכב

Order

010 תמרורי תחבורה ציבורית

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורי תחבורה ציבורית

Order

030 עקיפות ⁄ פניות פרסה - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 030 עקיפות ⁄ פניות פרסה - חלק ב'

Order

046 תקשורת ⁄ סכנות

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 046 תקשורת ⁄ סכנות

Order

016 תמרורים באתר עבודה

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורים באתר עבודה

Order

033 אחריות וחובות הנהג ⁄אלכוהול ותרופות - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 033 אחריות וחובות הנהג ⁄אלכוהול ותרופות - חלק ב'

Order