מהיום לומדים אחרת!מעל 3500 סרטונים מחכים לכם.

  • לימודים אונליין - בקצב שלכם, כשנוח לכם, בלי לצאת מהבית.
  • שיעורים פרטיים אונליין, בטכנולוגיה מתקדמת וידידותית.
  • כל מקצועות הלימוד , במינוי אחד ובמחיר משתלם.

עקרון שלטון חוק ב'

שלטון החוק - ציות לחוק, עבריינות ואי ציות לחוק, פקודה בלתי חוקית ובלתי חוקית בעליל

Order

השסע הדתי ב'

השסע הדתי - מאפייני מסורתיים וחילוניים, גורמי השסע העדתי, ביטויים ודרכי ההתמודדות

Order

הרשות השופטת א'

הרשות השופטת - תפקידיה, חשיבותה וחשיבות עצמאותה בשלטון דמוקרטי, מבנה מערכת המשפט, תפקידי בג"ץ והליך הפנייה לבג"ץ.

Order

בראשית יח 17-33 סדום ועמורה

דיאלוג בין אברהם ואלוהים על רקע רצון האל להשמדת העיר סדום על כל יושביה, וניסיונותיו של אברהם להציל את צדיקי העיר

Order

נאום ה' לאיוב - חלק א

נאום ה' לאיוב - האל עונה לאויב ומדגיש את שליטתו של ה', חכמתו ובניית העולם ומדגיש את חוסר יכולתו של האדם להבין את חכמת האל

Order

העדפת צדק ומוסר על פני פולחן שחיתות ההנהגה

הנביא ישעיהו - העדפת צדק ומוסר על פני פולחן- שחיתות ההנהגה

Order

הנביא עמוס - צדק חברתי

הנביא עמוס - צדק חברתי - פרשנות עמוס לחורבן שומרון בשל העדר צדק חברתי

Order

011 הר אדוני - אמצעי עיצוב

אמצעי העיצוב ברומאן הר אדני מאת ארי דה לוקה, חזרה למבחן בנושא מוטיבים,סמלים ופרשנות.

Order

ישנה את - שמואל בן יוסף צרפתי

ישנה את מאת שמואל בן יוסף צרפתי - ניתוח השיר ואמצעי העיצוב

Order

003 האדונית והרוכל - אמצעי עיצוב

אמצעים רטוריים המופיעים ביצירה האדונית והרוכל מאת ש"י עגנון, מוטיבים, מושגים מרכזיים,חזרה למבחן ופרשנות.

Order

אמצעים אומנותיים בשירת ימי הביינים - חלק ב'

אמצעי עיצוב בשירת ימי הביינים חלק ב' - איפיוני שירת ימי הביינים, צימוד, שיבוץ מקראי, קונוטציה מקראית, תקבולת

Order

מיתוסים, דת ואמונה

מיתוס, דת ואמונה כמרכיבי התרבות - הגדרות ודוגמאות

Order

נורמות וסנקציות

נורמות וסנקציות - ביטוי ערכים באמצעות נורמות, הגדרת נורמה ותוצאות קיום או אי קיום נורמות על ידי סנקציות מסוגים שונים.

Order

מדיניות כלפי יחידות תרבותיות

מדיניות כלפי יחידות תרבותיות שונות - תרבויות משנה ומיעוטים בחברה ודרכי ההתייחסות אליהם.

Order

פולחן הגוף של ה"יאקיראמא"

פולחן הגוף של ה"יאקירמא" - תקציר המאמר וניתוחו. הדגמת מרכיבי התרבות מתוך מאמר זה.

Order

גלובליזציה - הגדרה ומאפיינים

הגלובליזציה - הגדרת הגלובליזציה, הגרומים להתפתחות הגלובליזציה ומאפייניה

Order

כלכלת מצריים

כלכלת מצריים - מאפייני כלכלת מצריים והקשיים בפיתוח התעשייה במצריים.

Order

ההגירה מהכפר לעיר במזרח התיכון - גורמים והשפעות

ההגירה מכפר לעיר במזרח התיכון - גורמים והשפעות, וכיצד ניתן להתמודד עם תופעה זו

Order

ירדן מאפיינים ואוכלוסיה

ירדן , מאפיינים ואוכלוסייה - מאפייניה הפיזיים של ירדן ופריסת האוכלוסייה, מאפייני האוכלוסייה,

Order

a ⁄ an

a ⁄ an - שימוש בa או an לפני שמות עצם ביחיד, מתי נבחר להשתמש בכל אחד מהם.

Order

future simple

future simple- עתיד פשוט, מתי נשתמש בזמן זה, כיצד נזהה אותו, שימוש ב"will" במשפט,

Order

modals and semi modals

models and semi models- פעלי עזר, תפקידם של פעלי העזר במשפט, כיצד נשבץ אותם במשפט ומשמעותם בהתאם לזמנים השונים

Order

conditional sentence 2

conditional sentence- משפטי תנאי, ניסוח משפטי תנאי בזמנים השונים, תרגול משפטי תנאי

Order

128 מותו של משה רבינו - עליית משה להר נבו

השוואה בין חומש במדבר לחומש דברים בשלושה מקומות בעניין הציווי והביצוע של עליית משה להר נבו. הסברו של הרמב"ן, פירוש הספורנו מדוע משה רבינו יכול לברך אבל לא יכול להכנס לארץ.

Order

093 בראשית מג - הירידה למצרים

ההכנות לירידה למצרים והשווינו להכנות לפגישת יעקב עם עשו. פגישת יוסף עם בנימין, עיון בפסוקים, בני בנימין על שם יוסף, מבחן נוסף לאחים.

Order

166 ישעיה פרק א' - קינה על מצב החברה והבטחה להשבת הצדק

הדרגתיות בין כינוי העם לתיאור מעשיו. השוואה לסדום ועמורה. פירוש דעת מקרא – קינה על מצב החברה. חזרת הצדק לירושלים, לימוד תקבולות, הדרגה בפסוקים. המבנה של הפסוקים מלמד על המהפך והתיקון שיהיה בירושלים.

Order

131 פתוח תפתח - א'

המושג "קץ" לדעת ראב"ע והרמב"ן. הסברו של רש"י כי יהיה בך אביון, מאמרו של הרב שאול ישראלי בנושא הפערים החברתיים – 4 עקרונות.

Order

מוקדי הלחימה בשלב הראשון

מוקדי הלחימה בשלב הראשון של מלחמת העצמאות - ערים מעורבות, דרכי התחבורה, בישובים מבודדים ובירושלים

Order

עליית הנאצים לשלטון

עליית הנאצים לשלטון - הגורמים והתהליכים שהביאו לעליית המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה

Order

הסכמי שביתת הנשק המשך

הסכמי שביתת הנשק - פירוט ההסכמות מול מדינות ערב השונות

Order

מתווה כללי של מלחמת העצמאות המשך

מתווה כללי של מלחמת העצמאות לאחר קום המדינה- שלב ההפוגה הראשונה וקרבות עשרת הימים

Order

0037 עבודה ואנרגיה - חלק א - עבודה

בשיעור זה נלמד מהי עבודה בעולם הפיזיקה. נראה כיצד מחשבים אותה, ומה המשמעות של עבודה חיובית, עבודה שלילית ועבודה שערכה אפס.

Order

106 מעגלי זרם חלק ד חיבור נגדים במקביל המשך

בשיעור זה נתרגל פתרון בעיות ונשווה בין שני החיבורים - חיבור טורי וחיבור מקבילי.

Order

0020 קינמטיקה בשני מימדים - חלק ב - תרגילים לדוגמא

פתרון דוגמאות לתרגילים בקינמטיקה בשני מימדים. בשיעור זה נתרגל חישובים הקשורים בוקטור המקום, וקטור ההעתק ווקטור המהירות בשני מימדים.

Order

003 וקטורים קינמטיים חלק א

בשיעור זה נלמד על וקטור המקום, וקטור ההעתק, וציר המקום. בנוסף נראה כיצד מחשבים את סך הדרך שגוף מסויים עבר.

Order

0010 מילית המשפט בה ושלילת הציווי

בשיעור הזה נלמד על מילית המשפט 吧, ובאיזה מצב משמש אותה, שלילת הציווי שאמצעות מילים שונים

Order

0021 ביטויי זמן - חלק ב - הרכבי זמן

בשיעור הזה נלמד חלק ב של ביטויי זמן,הרכבי זמן קבועים ושאלות הקשורות לזמן

Order

0024 תארי הפועל ופעלים מיוחדים

בשיוער הזה נלמד תארי הפועל ופעלים מיוחדים,פעלי עזר להבעת חובה, שלילתם של פעלי עזר להבעת חובה.

Order

0012 מילות מדידה חלק א - 本,家,张,杯,辆

בשיעור הזה נלמד מילות מדידה, שימוש שלהם ומקומם במשפט.

Order

5 קיץ 2015 - שאלה 5 - אינטגרלים

חזרה על חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי כולל פונקציה קדומה ופתרון שאלה מספר 5 מבחינת הבגרות, שאלון 803,מועד קיץ 2015

Order

2 קיץ 2015 - שאלה 2 - טריגו במרחב

חזרה על טריגונומטריה במרחב ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 2 מבחינת הבגרות, שאלון 805,מועד קיץ 2015

Order

7 קיץ 2015 - שאלה 7 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

חזרה על חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 7 מבחינת הבגרות, שאלון 806,מועד קיץ 2015

Order

5 קיץ 2015 - שאלה 4 - טריגונומטריה במישור

חזרה על טריגונומטריה במישור ופתרון שאלה מספר 4 מבחינת הבגרות, שאלון 802,מועד קיץ 2015

Order

שאלון ו׳ - Module D - קיץ תשע״ה 2015

בחינת בגרות קיץ 2015 , פתרון מלא כולל הסברים מפורטים למודול D

Order

שאלון ו׳ - Module F - קיץ תשע״ה 2015

בחינת בגרות קיץ 2015 , פתרון מלא כולל הסברים מפורטים למודול F

Order

Thank you M'am - langston hughes

הסיפור מתאר ערב בחייו של רוג׳ר, נער בן 15 שמנסה לגנוב כסף מגברת ג׳ונס כדי לקנות לעצמו נעלי זמש כחולות. רוג׳ר נכשל בגניבה, אבל במקום לגעוא בו, לוקחת אותו גברת ג׳ונס אל ביתה שם היא מראה לו מהי אדיבות ונדיבות של זרים. היא מציעה לו לשטוף את פניו, היא מאכילה אותו ואפילו נותנת לו את הכסף שרצה לגנוב ממנה. ג׳ונס מלמדת את רוג׳ר שיעור לחיים כדי שידע להבדיל בין בחירה נכונה לבחירה שגוייה ע״י המעשים שלה.

Order

Introduction to poetry - billy collins

בילי קולינד מלמד אותנו כיצד נכון לגשת לשיר, הוא רואה את חווית הקריאה בשיר כחגיגה חושית - ראייה,שמיעה ומגע. הוא מדמה את הקריאה בשיר ומציאת המשמעות האמיתית שלו כסקי מים. בילי קולינס יוצא כנגד השיטה בה תלמידים מנסים להבין שיר,שיטה אלימה. הוא מדמה זאת לשבוי שנמצא בחדר עיוניים ושוביו מנסים להכותו על ידי צינור.

Order

001 מבנה בחינת הבגרות

תיאור מבנה בחינת הבגרותבספרות

Order

014 שאלה 36- דרמה בית בובות

פתרון שאלה בנושא דרמה, מחזה מודרני, בית בובות.

Order

09 סיפור קצר - כנורו של רוטשילד

סיפור מתורגם,כנורו של רוטשילד מאת צ'כוב, תיאור התחושות,מוטיבים מרכזיים ואיפיון הדמויות.

Order

07 פרק שני הסיפור הקצר - האדונית והרוכל

סיפור קצר שכתב ש"י עגנון, האדונית והרוכל בהתייחס לשאלה מתוך בחינת הבגרות,תיאור הדמויות, התפתחות העלילה והאמצעים הרטוריים.

Order

1 - הבנת הנקרא - א

בשיעור זה נקרא את שתי השאלות הראשונות ונוציא מהן את כל המידע שנוכל ללמוד על המאמר. נלמד איך עובדים עם טקסטים ונבין מדוע דרך זה היא יעילה. ננסה למיין את המידע שנקבל מהשאלות על פי רכיבי המבנה של טקסט טיעוני (עמדה, נימוק וכו').

Order

3 - צורות - מערכת השם - שאלה 15,16

בשיעור זה נפתור את שתי השאלות על מערכת השם. שאלות אלה יעסקו בנושאים המופיעים בתיוגים, והן מוצעות לנבחן כשאלות בחירה.

Order

3 - הבנת הנקרא - קריאת מאמר א

נקרא את המאמר הראשון ונענה על השאלות הקשורות אליו. השיטה היא לקרוא רק את ההתחלה של המאמר, להבין את העמדה ואת הנימוקים שלו, ואז להתנהל על-פי השאלות.

Order

4 - הבנת הנקרא - קריאת מאמר ב

נקרא את המאמר השני ונענה על השאלות הקשורות אליו. נקפיד לעבוד באותה השיטה.

Order

2 פרק שני: חלק א': שאלות 3-7

בסרטון זה נכיר את הפרק השני בבגרות באזרחות. כמו כן נפתור את שאלות 3 - 7 בבחינה וניתן טיפים למענה נכון על שאלה מסוג זה במקצוע אזרחות

Order

3 חלק ראשון - שאלה שניה

בסרטון זה הענה על שאלה מס' 2 מבחינת הבגרות מועד קיץ תשע"ה

Order

06 פרק רביעי - שאלות הבעת עמדה - שאלות 19 - 20

בשיעור זה נלמד להתמודד עם שאלות הבעת עמדה. בשאלות אלה עליהם לנסח עמדה חד משמעית באשר לסוגיה המוצגת לפניכם. התשובה כוללת שני מושגים באזרחות, בעזרתם תנמקו את הדעה בה בחרתם.

Order

5 פרק שני - חלק ב - אשכולות

בסרטון נענה על שאלות מס' 8,9,10,11,12 מבחינת הבגרות מועד קיץ תשע"ה

Order

3 - שאלה 3

יצחק אבינו רוצה לברך את עשו, ורבקה את יעקב, הסיבה שרבקה מערימה על יצחק כיצד יעקב מגיב לבקשה של אמו,יצחק מאשר שהברכה מגיעה ליעקב.

Order

6 - שאלות 6 ו7

במסע סנחריב הוא פוגע בערי יהודה הבצורות, ושולח את רבשקה שר צבאו לגרום לעם לכניעה מסיבות של הפחדה , פגיעה מורלית, ליהודה אין כח להתמודד מול מלך אשור וההשענות על מצרים לא תועיל, אשור הוא שליח ה' מצד שני ה' לא יכול לנצח אותו. באשור יוכלו לקבל אדמה פוריה יותר מזו שבארץ. השפעה מורלית על העם על ידי דבור בעברית. בנבואת ישעיה על הגאולה בפרק ב' כל העולם יכיר במלכות ה', שינו סדרי הטבע כאשר בעלי החיים ישלימו אחד עם השני, מה יקרה באחרית הימים?

Order

3 - שאלות 4 ו5

ביחידת לא תוכל להתעלם למדנו על רוצח בשגגה שנכין לו דרך נוחה לברוח וכן לחלק את הארץ למרחקים שווים שיהיה קל לברוח. החברה אחראית על חיי הרוצח בשוגג גם אדם שרצח בשגגה צריך להענש. רוצח במזיד לא יקבל הגנה בעיר מקלט, לא לרחם על רוצח כי מה טעם להרגו? מוות וגלות דומים. כל אחד אחראי למעשיו. דיני המלחמה מי חוזר מעורכי המלחמה במלחמת רשות המארס אישה ולא כנסה, הבונה בית ולא חנכו והנוטע כרם ולא חללו, הרצון למנוע צער מהלוחם ודאגה לשאר הלוחמים, דיני קדושת מחנה. וקדושה בכלל.

Order

2 - שאלות 2 ו3

יחידת פתח תפתח, יש לוותר על חובות בשנת השמיטה ולא לתבוע אותן, לקראת שנת שמיטה לא לומר שאנחנו לא נלווה לעניים כדי לא להפסיד את החזר ההלוואה, מצוות הענקה וממה מעניקים לעבד שמשתחרר, מטרת מצוות הענקה, מצוות השומרות על כבוד העני. מצוות ההנהגה, תפיקד הנביא והנביא מול המעוננים והקוסמים מעמד הר סיני שבו עם ישראל מבקש שה' לא ידבר ישירות אלא דרך משה רבינו, תפקיד הנביאים למסור את התורה וללמד את הלכותיה זו נבואת משה ושאר הנביאים צריכים להזהיר שלא לעבור על דברי התורה.

Order

1 - מבוא ופרק ראשון

בסרטון זה נעבור על מבנה הבחינה ונסביר כיצד ניגשים לשאלת הבגרוית, נפתור שאלה לדוגמה מתוך החלק הראשון

Order

3 - פרק שלישי שאלות 7-9

בסרטון זה נפתור את החלק השלישי של בחינת הבגרות תוך התמקדות בשאלה חזותית (קריקטורה)

Order

4 - פרק רביעי שאלות 10-12

בסרטון זה נפתור את החלק הרביעי והאחרון של בחינת הבגרות. נענה על שאלה לדוגמה מתוך שאלון בגרות בהיסטוריה ב' קיץ 2015.

Order

2 - פרק שני - שאלות 4-6

בסרטון זה נציג את החלק השני של הבחינה ונפתור שאלה לדוגמה מתוך שאלות 4-6 , נתמקד על כתיבת מבנה תשובה נכון

Order

107 ארצות המוצא, היקף העלייה והגורמים שהניעו אותה

בשיעור זה נתאר את העלייה ההמונית למדינת ישראל בשנים שלאחר הקמתה - נסקור את ארצות המוצא מהן באו היהודים, את היקף העלייה ואת הגורמים לעלייה.

Order

078 המנדט הבריטי: תרומתו לפיתוח הארץ והעליות

בשיעור זה נפתח המבוא לנושא המאבק להקמת המדינה עם סקירה על שלטון המנדט הבריטי, תרומתו לפיתוח הארץ ובחינת העליות השלישית, הרביעית והחמישית ותרומתן למפעל הציוני.

Order

028 פעולות הקיסר הדריאנוס כגורם למרד ומנהיגי המרד

בשיעור זה נבחן את פעולות הקיסר הרומי הדריאנוס אשר הובילו למרד בר כוכבא - פעולות להלניזציה של הארץ, גזירת המילה והקמת איליה קפיטולינה על חורבות ירושלים.

Order

040 האתגרים והמטרות של התנועות הלאומיות

השיעור עוסק במטרות ובאתגרים של התנועות הלאומיות באירופה במאה התשע עשרה ופותח את נושא מאפייני הלאומיות.

Order

080 רשויות מקומיות

בשיעור זה נכיר את המושג שלטון מקומי ואת שלושת סוגי השלטון המקומי: עירייה, מועצה אזורית ומועצה מקומית

Order

065 השסע הדתי זרמים ביהדות

החברה היהודית בנויה מקבוצות שונות המנהלות שגרה שונה. בשיעור זה נכיר את הקבוצות השונות, את חלקן באוכלוסייה ואת המאפיינים הייחודיים להן

Order

038 הכרזת העצמאות של מדינת ישראל היחס כלפי המיעוטים היחס כלפי המיעוטים השוואת ההכרזה לתכנית החלוקה (181)

בחלק זה נכיר את מעמדה המשפטי של הכרזת העצמאות ואת יחסה של המדינה כלפי המיעוטים הלא יהודים כפי שמתבטא במסגרת הכרזת העצמאות

Order

072 תקשורת ופוליטיקה תקשורת כגורם מתווך

בשיעור זה נלמד להכיר את חשיבותה של התקשרות כגורם מתווך בין השלטון לבין האזרחים ולהיפך. התיווך כפוף למספר תנאים מרכזיים המבטיחים את קיומם של עקרונות דמוקרטים כמו פלורליזם סובלנות וכן את מימושן של זכויות האדם והאזרח

Order

שאלה 1- שאלות רבות ברירה

פתרון שאלות רבות ברירה

Order

שאלה 4- סטוכיומטריה

פתרון שאלה פתוחה בנושא סטוכיומטריה

Order

שאלה 2- ניתוח קטע ממאמר מדעי

ניתוח קטע ממאמר מדעי בנושא מבנה וקישור, חומצה בסיס

Order

שאלה 5- חמצון חיזור וסטוכיומטריה

פתרון שאלה פתוחה בנושא חמצון חיזור וסטוכיומטריה

Order

06 דברים שבינו לבינה שאלות כלליות ושאלת אנסין

שאלות כלליות בינו לבינה ושאלת אנסין. שאלות קצרות בנושא תקנת שמעון בן שטח בנושא הכתובה, שאלה בנושא "מצא או מוצא"?ו חובת הבעל אחרי הנישואין "ומבשרך לא תתעלם"

Order

03 משפט ויושר שאלות כלליות

שאלות כלליות ושאלת אנסין משפט ויושר, שאלה נבנושא השמיטה והפרוזבול, בנושא חסידים ראשונים המצניע את הקוץ והזכוכית, ולפנים משורת הדין בהתייחס לשסבלים ששברו חבית

Order

04 מושגים כללים בשתי היחידות, משפט ויושר ודברים שבינו לבינה

דגשים לגבי מושגי מפתח ביחידת לימוד דברים שבינו לבינה ומשפט ויושר, מושגי יסוד ורעיונות בסיסיים

Order

02 משפט ויושר, סוגיה ב

פתרון הסוגיה "כופים על מידת סדום" ביחידה משפט ויושר

Order

013 מיקרוביולוגיה

פתרון שאלות פתוחות בנושא מיקרוביולוגיה כולל הסברים. נפתור שאלות בנושאים מגוונים במיקרוביולוגיה כגון יחסי גומלין דרכי הזנה, עמידות לתרופות ועוד. ניתן גם הסבר אבולוציוני להתפתחות תכונות עמידות במיקרואורגניזמים וכן נעסוק בנגיפים.

Order

004 סעיפים יד-כ

פתרון שאלות רב ברירה מהפרק הראשון בבחינת הבגרות בנושאי הליבה. מתאים גם לנחבנים בשאלון החדש, לפי תכנית 30⁄70. בשיעור נפתור שאלות בנושא יחסי הזנה במערכת האקולוגית, פעילות אנזימים, תהליכים אבולוציונים, קרום התא והשפעת אור על תהליכים.

Order

014 אבולוציה וטיפוח

פתרון שאלות פתוחות בנושא אבולוציה וטיפוח כולל הסברים. נפתור שאלות העוסקות בהבנת מגוון תהילכים באבולוציה ונעמוד על חשיבותו של נושא זה להבנת הביולוגיה. נפתור שאלות העוסקות בהבנת עקרונות האבולוציה.

Order

008 מערכות הובלה, נשימה, הפרשה והגנה

פתרון שאלות פתוחות בנושא מערכות הובלה, נשימה, הפרשה והגנה, כולל הסברים. מופיעות שאלות בנושא מערכת החיסון, גורמים המשפיעים על דיות בצמחים, מערכת ההפרשה, הקשר בין מערכת ההובלה לויסות חום הגוף, יחס שטח פנים לנפח ועוד. השאלות עוסקות בידע, הבנה וניתוח תוצאות ניסויים.

Order

מערכת הצורות שאלה מתוך בגרות 2

מערכת הצורות - תרגול שאלות שונות מבחינת הבגרות

Order

סיכום השוואה

סיכום מאמר בפסקת השוואה - דוגמא לשאלה מבחינת הבגרות

Order

נלי\ה

גזרת נחי לי"ה - גזרות בהן השורש מסתיים באותיות י' או ה' המופיעות בפועל אך לא נשמעות, זיהוי השורש בפעלים אלו

Order

הפרכה - דור המבול

הפרכה בכתיבת טיעון - מהי הפכה וכיצד מזהים אותה בטקסט, תפיקדה הרטורי של ההפרכה בטקסט וכיצד נשלב הפרכה בכתיבת החיבור

Order

תרכובות פחמן

תרכובות פחמן - כימיה אורגנית, תרכובות הבנויות משלד פחמני, הסברים ותרגול

Order

תכונות מחזוריות בטבלה המחזורית

תכונות מחזוריות בטבלה המחזורית - רדיוס אטומי ואנרגיית יינון

Order

ניסוח ואיזון תגובות

ניסוח ואיזון תגובות - חוק שימור החומר, תרגול ניסוח ואיזון תגובות ותהליכים

Order

מבנה מרחבי של מולקולות

מבנה מרחבי של מולקולה - טטראדר, פירמידה משולשת, משולש מישורי, מבנה זוויתי, מולקולה קווית

Order

שברים 1

שיעור ראשון במסגרת ההיכרות עם שברים. נכיר את השבר, מרכיביו וארבעת פעולות חשבון בשברים.

Order

מבוא לכלליות

שיעור היכרות שבו נבין כיצד מתרגמים משפט מילולי בעברית לביטויים כמותיים, כיצד בונים טבלת נתונים וכמה חתולים יש לתובל.

Order

משולש כסף

שיעור שבו נכיר משולש שלקח את הטוב משני העולמות: הוא גם ישר זוית וגם שווה שוקיים. מה זה אומר לגבי הזויות, הצלעות והשטח שלו? בדיוק בזה עוסק השיעור.

Order

ערך מוחלט

שיעור שבו נכיר את "הערך המוחלט" המבטא את מרחקו של המספר מהאפס ולכן הוא תמיד גדול או שווה לאפס. נלמד את העקרונות המנחים לגבי גודל זה וכיצד ניתן לשלב אותו בשאלות פסיכומטריות.

Order

כתיבה 5

שיעור שעוסק בחשיבה ביקורתית בתחום התוכן בחיבור: כיצד מציגים את העמדה שאנו מתנגדים לה וכיצד מתמודדים עם טיעוני הצד השני בסוגיה שבה אנו עוסקים

Order

השלמת משפטים

שיעור שבו נלמד על שלוש שאלות מתוך הפרק שעוסקו בהשלמת משפטים בעברית. נכיר את סוג השאלות ונלמד את גישת העבודה שלנו מולן

Order

הסקה מילולית 2

שיעור מתחום ההסקה המילולית שבו נפגוש שאלות המזכירות את קטע הקריאה ומבוססות על משמעות של פיסקה או משפט בעברית

Order

החלשה

שיעור נוסף בתחום ההבנה והסקה שבו נכיר את האפשרות להחליש טיעון מסוים. נכיר את ההסבר החלופי והדוגמה הסותרת ונבין האם מיץ פסיפלורה גורם לנשירת שיער.

Order

מבוא לאנגלית

שיעור שבו נכיר את פרק האנגלית ונבין כיצד צריך להתכונן לקראתו ואיך ניתן לשפר את רמת השפה שלנו בזמן הקצר שעומד לרשותנו.

Order

SC

שיעור שבו נכיר את 8 השאלות הראשונות בפרק האנגלית ונרכוש כלים לפסילת תשובות.

Order

RC

שיעור שבו נכיר את קטעי הקריאה המופיעים בבחינה. נלמד להתמודד עם סוגי השאלות השונים ונדבר על השיפור הנדרש מאיתנו במהלך הקורס

Order

REST

שיעור שבו נכיר את שאלות הניסוח מחדש, או שאלות השכתוב, שבהן אנו נדרשים למצוא ניסוח חלופי למשפט באנגלית. למה מטלה כל כך פשוטה יכולה (אבל לא צריכה) לסבך אותנו? זה בדיוק מה שנלמד בשיעור

Order

הצבה

שיעור כללי שעוסק בעקרונות של שימוש בהצבה במסגרת הפרק בחשיבה כמותית בבחינה. מתי מותר להציב? איך מציבים? מה מציבים? ומה ניתן ללמוד בכל הצבה? כל התשובות בתוך השיעור

Order

יום הבחינה

השיעור האחרון בקורס המצולם שלנו. בשיעור זה נדבר על יום הבחינה, איך הוא עומד להיראות ומה צריך לעשות כדי שלא להיתפס לא מוכנים ולהצליח בבחינה כמו גדולים

Order

אוצר מילים

שיעור שבו נבין את החשיבות של לימוד אוצר מילים בבחינה ונלמד דרכים לבצע את הלימוד בצורה יעילה ונוחה מבלי להשקיע בכך אנרגיה מיותרת.

Order

על הבחינה

רקע כללי כל הבחינה, המבנה שלה, חישוב הציון, הקלות, דרכי הרשמה. כל מה שרצית לדעת על הבחינה ולא העזת לשאול!

Order

0011 הבניינים וזיהויים

הסבר מהו בניין. דרך למצוא בניין של כל פועל.

Order

0024 כתיבת סיכום - חלק א

בשיעור זה נקרא את המאמר ונתחיל לסכמו: על פי מטלת הסיכום שתוצג לנו לפני קריאת המאמר, נתחיל "לשלוף" ממנו מידע העונה על דרישת המטלה. בסוף שלב זה תהיה לפנינו רשימה, שמכילה תשובות שונות לשאלה שבמטלה.

Order

0016 הכללות ויצירת הכללה

בחלקו הראשון של השיעור נקרא טקסט במכיל הכללות, ובאמצעותו נבין מהי הכללה ומה החשיבות שלה בטקסט. בחלקו השני של השיעור נקרא מאמר וננסה להכליל את המידע שבו עבור קורא המעוניין בסיכום המאמר.

Order

0017 הסמיכות וצירופי שם ותוארו

בשיעור זה נכיר את מבנה הסמיכות, נבחן 3 סוגים של סמיכויות ונראה כיצד דרכי היידוע משמשות ליידוע כל צירוף הסמיכות. בנוסף נכיר צירופים של שם ותוארו ונלמד להבדיל ביניהם לבין צירופי סמיכות.

Order

0025 סיפור קצר - שמונה עיניים - סופי עבדאללה

שמונה עיניים, סיפור קצר שכתבה הסופרת סופי עבדאללה, לימוד היצירה באמצעות צפייה בסרטון קצר המתאר את מבנה הסיפור, האמצעים האומנותיים והמסרים.

Order

0012 סיפור קצר - מבוא- חלק א'

מבוא לסיפור הקצר, תיאור מאפייני הסיפור, מבנה הסיפור, מושגים מרכזיים, סוגי סיום, מוטיב,אירוניה והאנשה. מותאם ללמידה לקראת המבחן על הסיפור הקצר.

Order

0054 דרמה- מחזה בעלת הארמון- מבוא חלק א'

סרטון מבוא חלק א' למחזה בעלת הארמון, מאפייני הדרמה,מוטיבים וסמלים. מותאם לתלמידי חטיבת הביניים.

Order

0016 סיפור קצר - עיניים נוצצות -אתגר קרת

תיאור היצירה עיניים נוצצות, סיפור שכתב אתגר קרת, סרטון המתאר את תוכן העלילה, תיאור הדמויות, איפיון ישיר ועקיף, הביקורת החברתית ביצירה. מותאם לתלמידי חטיבת הביניים.

Order

0034 הרקע למסעות הצלב

הלחצים שיוצרת השיטה הפאודלית והמתח בין שני הגופים החזקים באירופה: הקיסר והאפיפיור, מתפרצים בסוף המאה ה-11 לכדי מאבק גלוי שנקרא מאבק האינווסטיטורה, ומוביל ליוזמה לצאת למסעות הצלב.

Order

0023 מלחמת הירושה

מותו הפתאומי של מוחמד ללא יורש מוגדר מצית מלחמת ירושה בין המשפחות החזקות של מכב. בתוך 24 שנים השורא מתכנסת 3 פעמים לבחור ח'ליפים: אבו באכר, עומאר ועותקאן, המרחיבים את האימפריה המוסלמית

Order

0041 תוצאות מסעות הצלב

במשך מאתיים שנה ערכו הצלבנים הנוצרים כתשעה מסעות צלב לארץ ישראל. בסופו של דבר היתה היוזמה כישלון מבחינת התוצאה, אולם היו לה השפעות מרחיקות לכת על אירופה הנוצרית.

Order

0098 גילויי האנטישמיות המודרנית

ההסתה האנטישמית שהתגברה במהלך המאה ה-19 הובילה לשורה של אירועים בעלי אופי אנטישמי מובהק, כגון משפט דרייפוס בצרפת, הפרעות והפוגרומים ברוסיה, ותעמולה בוטה כמו הפרוטוקולים של זקני ציון

Order

018 Past Simple

בשיעור זה נלמד על השימוש בזמן עבר past simple. נלמד מהם משפטים בלי פועל ומהם משפטים עם פועל, מהם ביטוי הזמן השונים אשר משמשים אותנו לתיאור פעולות או מצבים שהתחילו והסתיימו בעבר. נלמד על הסיומת הייחודית של זמן עבר ועל הפעלים יוצאי הדופן אשר משנים את צורתם בזמן עבר.

Order

025 Future - questions

בשיעור זה נלמד על השימוש בזמן עתיד future simple. נלמד מהם משפטים בלי פועל ומהם משפטים עם פועל, מהם ביטוי הזמן השונים אשר משמשים אותנו לתיאור פעולות או מצבים בעתיד וכיצד הופכים אותם למשפטי שאלה. נלמד על פועל העזר הייחודי של זמן זה will ועל ביטוי הזמן הייחודים לזמן זה.

Order

021 Past Simple - Spelling Rules

בשיעור זה נלמד על חוקי הכתיב בזמן עבר past simple. נלמד מתי יש להוסיף d, מתי להוסיף ed. נדע מתי יש צורך להכפיל את האות האחרונה של הפועל ומתי יש צורך להוריד את האות y ולהוסיף ied

Order

022 Past simple - Negative was were

בשיעור זה נלמד כיצד להפוך משפטים בזמן עבר פשוט past simple למשפטי שלילה. נדע להפוך משפטים שמתארים משפטים בלי פועל שלא התקימו בזמן עבר.

Order

שאלה 4

שאלה העוסקת בשדה מגנטי, כוח מגנטי, ותיל נושא זרם בשדה מגנטי.

Order

שאלה 3

שאלה בנושא האפקט הפוטואלקטרי

Order

שאלה 5

שאלה בנושא כבידה ותנועה מעגלית קצובה (מסלול לווין)

Order

שאלה 4

שאלה העוסקת בשדה מגנטי, כוח מגנטי, ותיל נושא זרם בשדה מגנטי.

Order

שאלה 4

שאלה בנושא תהליכים גרעיניים - התפרקות ודעיכה רדיואקטיבית

Order

006 תמרורי מתן זכות קדימה - חלק א'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורי מתן זכות קדימה - חלק א'

Order

007 תמרורי מתן זכות קדימה - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורי מתן זכות קדימה - חלק ב'

Order

021 היגוי ⁄ מיקום בכביש⁄סטיות ⁄ פניות - חלק א'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 021 היגוי ⁄ מיקום בכביש⁄סטיות ⁄ פניות - חלק א'

Order

033 אחריות וחובות הנהג ⁄אלכוהול ותרופות - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 033 אחריות וחובות הנהג ⁄אלכוהול ותרופות - חלק ב'

Order

029 עקיפות ⁄ פניות פרסה - חלק א'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 029 עקיפות ⁄ פניות פרסה - חלק א'

Order

006 תמרורי מתן זכות קדימה - חלק א'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורי מתן זכות קדימה - חלק א'

Order

048 תקשורת ⁄ סכנות

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 048 תקשורת ⁄ סכנות

Order

044 עקיפה ⁄ תפעול הרכב

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 044 עקיפה ⁄ תפעול הרכב

Order