מהיום לומדים אחרת!מעל 3500 סרטונים מחכים לכם.

  • לימודים אונליין - בקצב שלכם, כשנוח לכם, בלי לצאת מהבית.
  • שיעורים פרטיים אונליין, בטכנולוגיה מתקדמת וידידותית.
  • כל מקצועות הלימוד , במינוי אחד ובמחיר משתלם.

פרשת קדושים - חוקים שבין אדם לחברו

פרשת קדושים - חוקים שבין אדם לחברו - חוקי צדק חברתי. חוקי פרשת קדושים מתייחסים לחוקי עשרת הדברות.

Order

המבחן השני של איוב

המבחן השני של איוב - השטן מתייצב בפני האלוהים ומספר על נסיונו הראשון של איוב וטוען כי אויב לא ידבוק בה' אם יפגע הוא בעצמו, איוב סובל משחין, אשתו מנסה לשכנעו לחדול מאמונתו אך הוא מסרב.

Order

נאום ה' לאיוב - חלק ב

נאום ה' לאיוב - האל עונה לאויב ומדגיש את שליטתו של ה', חכמתו ובניית העולם ומדגיש את חוסר יכולתו של האדם להבין את חכמת האל

Order

אז כיצד נברא האדם

בריאת האדם והאישה. ההבדלים בסיפור בריאת האדם והאישה בין פרק א' לפרק ב'. ישוב ההבדלים באמצעות ביקורת המקרא, באמצעות פרשנות "כלל ופרט" ובאמצעות פרשנות " שני אנשים בכל אדם".

Order

פגישה חצי פגישה - רחל

פגישה חצי פגישה מאת רחל - ניתוח השיר, מבנה ואמצעי עיצוב,

Order

018 בית בובות⁄איבסן - דמויות

דמויות ומשמעותן במחזה בית בובות מאת איבסן. דמות עגולה-נורה ודמות שטוחה הלמר טורוולד.

Order

011 הר אדוני - אמצעי עיצוב

אמצעי העיצוב ברומאן הר אדני מאת ארי דה לוקה, חזרה למבחן בנושא מוטיבים,סמלים ופרשנות.

Order

תיירים - יהודה עמיחי

תיירים מאת יהודה עמיחי - ניתוח השיר, מבנה ונקודת מבט המשורר

Order

ממילה למלה - תרבות המשנה של החרדים

סיכום מאמר "ממילה למילה" - ניתוח סוציאולוגי של תרבות המשנה החרדית בישראל, מאפייניה והתמורות החלות בה.

Order

קבוצות השתייכות וקבוצות התייחסות

קבוצת השתייכות וקבוצת התייחסות - ההבדלים בין קבוצות אלו, תחושת הקיפוח היחסי וסיכום מאמרו של אלון זיו "קבוצה טיפולית לנערים ביישנים"

Order

המשפחה הפוסט מודרנית

המשפחה הפוסט מודרנית - מאפייני המפשחה הפוסט מודרנית לפי מאמר של יוחנן פרס ורות כץ

Order

קונפורמיות חלק שני

קונפרמיות - הצהרת הלסינקי, גורמים להגברה או הפחתה של קונפרמיות, הגדרת סטייה חברתית,

Order

פתרון שאלה-חלוקה ליחידות נוף ומאפיינים פיזיים ואנושיים

חלוקה ליחידות נוף ומאפיינים פיזיים ואנושיים - פתרון שאלה מבחינת הבגרות מתוך שאלון נתיב,

Order

פתרון שאלה-תיאור מיקום וחלוקה ליחידות נוף

תיאור מיקום וחלוקה ליחידות נוף - פתרות שאלה מבחינת הבגרות מתוך שאלון נתיב.

Order

רמת פיתוח של מדינות בעולם

רמת פיתוח של מדינות בעולם - אי שיוויון בין מדינות, חלוקת המדינות על פי רמת פיתוח

Order

אוכלוסיה

אוכלוסייה - מושגי יסוד באוכלוסיה, תפסרוסת אוכלוסיה וגורמי מיקום

Order

prononus and possession

pronouns and posswssions - שימוש בכינויי גוף ושייכות במשפטים,

Order

the verb "to be"

the verb "to be" - משפטים ללא פעולה בהם נשתמש בפועל להיות "to be" בהטיותיו השונות, present simple, past simple, ו-future simple.

Order

comparisons

comparisons- השוואות, כיצד נערוך השוואות באנגלית, מבנה המשפט שימוש במונחים "more then"' "less then"' "as..as" "the most", "the.. Est" "the least

Order

WH questions 2

wh question- ניסוח שאלות בעזרת מילות השאלה "which", "why", "whose", "how"

Order

144 מצוות ההנהגה - המשך - בית דין הגדול וזקן ממרא

המשפט בארץ ישראל בית הדין שבכל עיר ועיר שבט ושבט ובית הדין הגדול שבירושלים, המעבר לבתי דינים המסורים לחכמים ולא למנהיג ⁄ הנביא. הנושאים שבהם דן בית הדין, סמכות בתי הדין. דין זקן ממרא.

Order

055 בראשית כ"ב - המטרה של הנסיון

תכלית הנסיון שאברהם אבינו מתנסה בעקידה ובכלל התכלית בכל נסיון שה' מנסה את האדם. שיטת הרמב"ן הוצאה מהכח אל הפועל את הפונטציאל של המנוסה. שיטת החזקוני – פרסום גדולתו של אברהם אבינו.

Order

152 מצוות ההנהגה - כהן

פירוש הרש"ר הירש, מעמד הכהונה ומתנות כהונה, מיקומם של מתנות כהונה דוקא כאן.

Order

134 פתוח תפתח - ג' - איסור ריבית ודיני משכון

חשיבות הנתינה – בעבור הנותן. מטרת צדקה קיומו של העני או שיקומו של העני. שמירה על כבודו של העני. כיצד זה בא לידי ביטוי בדין ריבית ובדין משכון. דברי הרמב"ן והגדרת מצווה מבוארת מול מצווה מחודשת.

Order

הצהרת בלפור חלק -2

הצהרת בלפור - האינטרסים הבריטיים במתן הצהרת בלפור והקשיים הנובעים מנוסח ההצהרה

Order

הגורמים לעלייה לא"י 1882-1914

העליה הראשונה והשנייה 1882-1914 - הגורמים לעלייה והקשיים שעמדו בפני העולים.

Order

הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות באירופה

מה היו הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19 והסיבות להתפתחותן בתקופה זו.

Order

בנית בית המקדש

בפרק נדון בבניית בית המקדש, ברקע ההסטורי ובגורמים שעיכבו את תהליך הבניה.

Order

068 עדשות - חלק ה' - נוסחת גאוס (נוסחת העדשה הדקה), הגדלה קווית ועוצמת העדשה

שיעור זה יתמקד בנוסחה לחישוב מרחק הדמות מן העדשה כתלות במרחק העצם ומרחק המוקד. נתרגל שימוש בנוסחה זו בכדי לפתור שאלות ונראה כיצד נראה גרף של נוסחה זו. בנוסף נפגוש שתי נוסחאות חשובות: נוסחת ההגדלה הקווית ועוצמת העדשה.

Order

120 כאמ מושרה חלק ב זרם מושרה

כאן נלמד כיצד הכא"מ המושרה יכול ליצור זרם מושרה. בנוסף נפגוש את הכוח המושרה המתנגד לתנועה.

Order

107 מעגלי זרם. חלק ה

כאן נלמד ונתרגל מעגל זרם ישר הכולל חיבור במקביל יחד עם חיבור בטור.

Order

0019 קינמטיקה בשני מימדים - חלק א - וקטורי המקום, ההעתק והמהירות - בשני ממדים

בשיעור זה נפגוש את וקטור המקום ווקטור ההעתק כפי שהם מופעים במערכת צירים דו מימדית.

Order

005 צירוף שמני - 的

בשיעור נלמד סדר הרכביים בצירוף השני, איך משתמש במילית 的 כתיאור שם העצם במשפטים שונים.

Order

0029 מילות היחס - חלק א -从, 到, 骑

בשיעור הזה נלמד על מילות היחס, מילות היחס המציינות תנועה או מרחק, שמוש של מילים כפעלים וכמילות היחס

Order

0010 מילית המשפט בה ושלילת הציווי

בשיעור הזה נלמד על מילית המשפט 吧, ובאיזה מצב משמש אותה, שלילת הציווי שאמצעות מילים שונים

Order

0014 מילות מדידה חלק ג - 分,毛,块, 这 ,那 ,哪 ,每 ,几

בשיעור הזה נלמד חלק ג של מילות מדידה, שימוש בציון יחדות מטבע, המילים שבאים לפני מילות מדידה.

Order

2 קיץ 2015 - שאלה 2 - אנליטית

חזרה על אנליטית קווים ומעגלים ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 2 מבחינת הבגרות, שאלון 804,מועד קיץ 2015

Order

2 קיץ 2015 - שאלה 2 - טריגו במרחב

חזרה על טריגונומטריה במרחב ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 2 מבחינת הבגרות, שאלון 805,מועד קיץ 2015

Order

5 קיץ 2015 - שאלה 4 - טריגונומטריה במישור

חזרה על טריגונומטריה במישור ופתרון שאלה מספר 4 מבחינת הבגרות, שאלון 802,מועד קיץ 2015

Order

4 קיץ 2015 - שאלה 4 - גאומטריה

חזרה על גאומטריה, ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 4 מבחינת הבגרות, שאלון 804,מועד קיץ 2015

Order

Thank you M'am - langston hughes

הסיפור מתאר ערב בחייו של רוג׳ר, נער בן 15 שמנסה לגנוב כסף מגברת ג׳ונס כדי לקנות לעצמו נעלי זמש כחולות. רוג׳ר נכשל בגניבה, אבל במקום לגעוא בו, לוקחת אותו גברת ג׳ונס אל ביתה שם היא מראה לו מהי אדיבות ונדיבות של זרים. היא מציעה לו לשטוף את פניו, היא מאכילה אותו ואפילו נותנת לו את הכסף שרצה לגנוב ממנה. ג׳ונס מלמדת את רוג׳ר שיעור לחיים כדי שידע להבדיל בין בחירה נכונה לבחירה שגוייה ע״י המעשים שלה.

Order

Introduction to poetry - billy collins

בילי קולינד מלמד אותנו כיצד נכון לגשת לשיר, הוא רואה את חווית הקריאה בשיר כחגיגה חושית - ראייה,שמיעה ומגע. הוא מדמה את הקריאה בשיר ומציאת המשמעות האמיתית שלו כסקי מים. בילי קולינס יוצא כנגד השיטה בה תלמידים מנסים להבין שיר,שיטה אלימה. הוא מדמה זאת לשבוי שנמצא בחדר עיוניים ושוביו מנסים להכותו על ידי צינור.

Order

שאלון ו׳ - Module D - קיץ תשע״ה 2015

בחינת בגרות קיץ 2015 , פתרון מלא כולל הסברים מפורטים למודול D

Order

שאלון ו׳ - Module F - קיץ תשע״ה 2015

בחינת בגרות קיץ 2015 , פתרון מלא כולל הסברים מפורטים למודול F

Order

12 מחזה- בית בובות

מחזה מודרני, בית בובות מאת איבסן,כתיבת תשובה המתארת את הדמות המרכזית,נורה והיחס כלפיה מצד המשפחה והחברה. התייחסות למוטיבים מרכזיים וסמלים מתוך המחזה.

Order

012 שאלה 27- דרמה, אנטיגונה

פתרון שאלה בנושא דרמה, אנטיגונה.

Order

05 שירת המאה ה-20

תיאור השיר אימי והנחל שכתב אורי צבי גרינברג, ניתוח היצירה וכתיבת תשובה בשילוב האמצעים הרטוריים כמו: מוטיב השיער, הניגוד ותיאור הצבעים בשיר.

Order

06 אמא ואבא הלכו לקולנוע, אילנה יושבת לבד בכרסה ומעינת בספר אפור

שיר בעקבות השואה, ניתוח השיר תוך התייחסות לאירוניה, לניגודים, דימויים ושימוש בצבעים.

Order

1 - הבנת הנקרא - א

בשיעור זה נקרא את שתי השאלות הראשונות ונוציא מהן את כל המידע שנוכל ללמוד על המאמר. נלמד איך עובדים עם טקסטים ונבין מדוע דרך זה היא יעילה. ננסה למיין את המידע שנקבל מהשאלות על פי רכיבי המבנה של טקסט טיעוני (עמדה, נימוק וכו').

Order

2 - צורות - מערכת הפועל שאלה 13 ו 14

בשיעור זה נפתור את שתי השאלות על מערכת הפועל. שאלות אלה יעסקו בנושאים המופיעים בתיוגים, והן מוצעות לנבחן כשאלות בחירה.

Order

1 - תחביר - שאלות 7,8

הבשיעור זה ניפגש עם הנשוא המורחב ועם חלקים כוללים במשפט. בנוסף נתמודד עם משפט מורכב בעל יותר מפסוקית אחת, עם משפט מחובר ועם קשרים לוגיים. יהיו גם משפטים שיכילו פסוקית נושא ונשוא שמני (עם אוגד)

Order

2 - הבנת הנקרא - ב

בשיעור זה נקרא את שתי השאלות האחרונות בחלק הבנת הנקרא. בסוף נרכז את כל המידע שאספנו כדי לגשת עמו לקריאת המאמרים.

Order

03 פרק שני - שאלות ידע מורכבות על פי אשכולות - שאלות 8 - 12

בשיעור זה נכיר את השאלות השונות בפרק זה. השאלות לקוחות מחמשת אשכולות הלימוד. עליכם לענות בפרק זה רק על שאלה אחת מבין שאלות 8 - 12

Order

4 פרק שלישי

בסרטון זה נכיר את הפרק השלישי בבגרות באזרחות, שאלות 13 -15. כמו כן נכיר את סוגי השאלות וניתן טיפים למענה נכון בבגרות באזרחות

Order

3 פרק שני: חלק ב' 8-12

בסרטון זה נכיר את הפרק השני בבגרות , שאלות 12 - 8. נכיר את האשכולות השונים, וניתן טיפים למענה נכון על שאלה מסוג זה במקצוע אזרחות

Order

01 פרק ראשון – שאלות אירוע דו צדדיות - שאלות 1 -2

בשיעור זה נלמד כיצד לענות על שאלות בפרק הראשון בבחינת הבגרות באזרחות. נכיר את מילות השאלה בפרק זה ונלמד כיצד לענות באופן מותאם על כל אחת ממילות השאלה.

Order

3 - שאלה 3

יצחק אבינו רוצה לברך את עשו, ורבקה את יעקב, הסיבה שרבקה מערימה על יצחק כיצד יעקב מגיב לבקשה של אמו,יצחק מאשר שהברכה מגיעה ליעקב.

Order

6 - שאלות 10 ו 11

עזרא ויחוסו ככהן מעמדו אצל המלך, יצא מפרס בחודש ניסן – חודש הגאולה, והגיע בחודש אב חודש החורבן שממנו תצמח הגאולה. עזרא מחזק את מעמד התורה וקיום המצוות.
בספר נחמיה למדנו על האויבים שהתארגנו למלחמה כדי להלחם נגד הבונים את החומה, נחמיה מתפלל ומעמיד משמר על החומה, בדמותו של נחמיה נראה דוגמה אישית לעם, ירא ה' נותן דוגמה אישית.

Order

6 - שאלות 6 ו7

במסע סנחריב הוא פוגע בערי יהודה הבצורות, ושולח את רבשקה שר צבאו לגרום לעם לכניעה מסיבות של הפחדה , פגיעה מורלית, ליהודה אין כח להתמודד מול מלך אשור וההשענות על מצרים לא תועיל, אשור הוא שליח ה' מצד שני ה' לא יכול לנצח אותו. באשור יוכלו לקבל אדמה פוריה יותר מזו שבארץ. השפעה מורלית על העם על ידי דבור בעברית. בנבואת ישעיה על הגאולה בפרק ב' כל העולם יכיר במלכות ה', שינו סדרי הטבע כאשר בעלי החיים ישלימו אחד עם השני, מה יקרה באחרית הימים?

Order

4 - שאלות 6 ו 7

הנביא ירמיה מוקדש לנבואתו טרם שנולד, ה' ידאג לסייע לו לדבר, ה' יגן עליו מפני הקמים עליו, נסיון לפגוע בירמיה נכשל בזכות אחיקם בן שפן, דבר ה' מענג את ירמיה, עצב ובדידות בעקבות החורבן העתידי. הנביא מוכיח את העם על החטאים בין אדם לחברו והצפיה שהמקדש יגן עליהם למרות שהם חוטאים, סדר החטאים בירמיה הפוך מזה שבעשרת הדברות, חטאי מנשה בתחום שבין אדם לחבירו, בתחום ע"ז ובין אדם למקום, השפעת חטאי מנשה על החורבן ועליית נבוכדנצר וגם חטאי העם גרמו לזה.

Order

2 - פרק שני - שאלות 4-6

בסרטון זה נציג את החלק השני של הבחינה ונפתור שאלה לדוגמה מתוך שאלות 4-6 , נתמקד על כתיבת מבנה תשובה נכון

Order

3 - פרק שלישי שאלות 7-9

בסרטון זה נפתור את החלק השלישי של בחינת הבגרות תוך התמקדות בשאלה חזותית (קריקטורה)

Order

4 - פרק רביעי שאלות 10-12

בסרטון זה נפתור את החלק הרביעי והאחרון של בחינת הבגרות. נענה על שאלה לדוגמה מתוך שאלון בגרות בהיסטוריה ב' קיץ 2015.

Order

1 - מבוא ופרק ראשון

בסרטון זה נעבור על מבנה הבחינה ונסביר כיצד ניגשים לשאלת הבגרוית, נפתור שאלה לדוגמה מתוך החלק הראשון

Order

096 השלב השני במלחמת העצמאות: מקרבות הבלימה לקרבות עשרת הימים

בשיעור זה נבחן כמה מחלקי השלב השני במלחמת העצמאות - מקרבות הבלימה, דרך ההפוגה הראשונה ועד המעבר להתקפה של צה''ל בקרבות עשרת הימים.

Order

082 המאבק הצבאי: תנועת המרי העברי

בשיעור זה נלמד על הקמת תנועת המרי העברי ועל פעולותיה האלימות כנגד שלטון המנדט הבריטי.

Order

092 ההכרזה על הקמת המדינה ב'

בשיעור זה נבחן את עמדת בן גוריון בעד הכרזה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל מייד עם עזיבת שלטון המנדט הבריטי בישיבה שנערכה במנהלת העם. כמו כן נבחן דילמות נוספות שעלו בישיבה זו ונספר על אירוע ההכרזה.

Order

066 הקמתם של ארגונים ומפלגות בארץ

שיעור זה עוסק בארגונים והמפלגות שהוקמו בארץ בתקופת העליות החלוציות. נבחן את מפלגות ''הפועל הצעיר'' ו''פועלי ציון'' על עמדותיהן המנוגדות ועל תרומתן למפעל הציוני.

Order

007 הקשר בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות

בשיעור זה נדבר על מערכת היחסים בין מדינת ישראל לבין יהודים החיים מחוץ לגבולותיה. יהודים אלה מכונים יהודי התפוצות והם מהווים חלק בלתי נפרד מהעם היהודי. כמו כן, נכיר את הביטויים המכירים בקשר בין ישראל לבין יהדות התפוצות המתבטאים בחקיקה במדינה ובהכרזת העצמאות של המדינה. מדינת ישראל שומרת על קשר רציף עם יהודי התפוצות ורואה את עצמה מרכז יהודי עולמי הנותן מקום לכל יהודי בעולם.

Order

057 הרשות המחוקקת בישראל
תפקידי הכנסת
חלק ב'

בשיעור זה נכיר את תפקידי הרשות המחוקקת בישראל. נתוודה לסמכויות השונות של הכנסת בהיותה רשות מרכזית במסגרת הממשל הפרלמנטרי הישראלי.

Order

055 שיטות בחירה דמוקרטיות
חלק ב'

בשיעור זה נכיר את שיטות הבחירה השונות ואת היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן.

Order

006 מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה אתנית יהודית

בשיעור זה נכיר מספר סמלים של מדינת ישראל המבטאים את היותה מדינה אתנית תרבותית יהודית. נכיר את המהות של סמלי מדינת ישראל ואת הדרכים לעיצוב החיים המשותפים של ציבור יהודי חילוני וציבור יהודי דתי במדינת ישראל.

Order

שאלה 3- מבנה וקישור, תכונות חומרים וחמצון חיזור

פתרון שאלה פתוחה בנושא מבנה וקישור

Order

שאלה 1- שאלות רבות ברירה

פתרון שאלות רבות ברירה

Order

שאלה 6- תכונות חומרים, מצב גז וסטוכיומטריה

פתרון שאלה פתוחה בנושא תכונות חומרים והמצב הגזי

Order

שאלה 2- ניתוח קטע ממאמר מדעי

ניתוח קטע ממאמר מדעי בנושא מבנה וקישור, חומצה בסיס

Order

05 דברים שבינו לבינה סוגיה ג

שיעור בנושא חובת הבעל במצבים חריגים, חובת הרפואה ואחריות היתומים לרפואת אלמנת אביהם

Order

01 מבנה השאלון וסוגיה א משפט ויושר

מבנה השאלון ופתרון הסוגיה "סבלים שזשברו חבית"

Order

03 משפט ויושר שאלות כלליות

שאלות כלליות ושאלת אנסין משפט ויושר, שאלה נבנושא השמיטה והפרוזבול, בנושא חסידים ראשונים המצניע את הקוץ והזכוכית, ולפנים משורת הדין בהתייחס לשסבלים ששברו חבית

Order

06 דברים שבינו לבינה שאלות כלליות ושאלת אנסין

שאלות כלליות בינו לבינה ושאלת אנסין. שאלות קצרות בנושא תקנת שמעון בן שטח בנושא הכתובה, שאלה בנושא "מצא או מוצא"?ו חובת הבעל אחרי הנישואין "ומבשרך לא תתעלם"

Order

015 ביוטכנולוגיה

פתרון שאלות פתוחות בנושא ביוטכנולוגיה כולל הסברים. בסרטון זה נפתור את שאלת החובה המתייחסת לשני המאמרים: "פיתוח חיישן ביולוגי לזיהוי חומרים הפוגעים בחומר התורשתי" ו " חיסון הדור הבא: פיתוח צמחים מהונדסים גנטית המעוררים תגובה חיסונית נגד כולרה ומלריה".

Order

009 הזנה בצמחים ובבעלי חיים

פתרון שאלות פתוחות בנושא הזנה בצמחים ובבעלי חיים כולל הסברים. נפתור שאלות בנושא השפעת פוטוסינתזה, נשימה תאית, תסיסה כוהלית, וכן בתהליכים במערכת העיכול, כגון עיכול פחמימות ורב סוכרים, גליקוגן ופעילות גופנית. מופיעות שאלות ידע ושאלות המבוססות על הבנת תוצאות ניסויים.

Order

001 הסבר על השאלון

מבנה שאלון בחינת הבגרות בנושאי ההרחבה, אפשרויות בחירה וטיפים למענה על שאלות בפרק זה.

Order

007 שאלות 12-10

פתרון שאלות האנסין (קטע מחקרי שלא נלמד) בבחינת הבגרות בנושאי הליבה. מתאים גם לנחבנים בשאלון החדש, לפי תכנית 30⁄70. נבין כיצד יש לקרוא קטע מדעי שלא נלמד וניתן דוגמאות על פי הקטע שהיה בבחינה בשנה שעברה.

Order

צורן גזירה וצורן נטייה

צורן גזירה וצורן נטייה- יצירת שמות ופעלים ע"י צורן גזירה וצורן נטייה וזיהוי הצורנים השונים.

Order

טענות נגד בכתיבת טיעון

טענות נגד בכתיבת טיעון- כתיבת טענות נגד, מדוע כדאי לכלול טענות אלו בחיבור ושילובן בחיבור. דוגמא לשאלה מבחינת הבגרות

Order

גזרת נפיו

גזרת נחי פי"ו- גזרות בהן השורש נפתח באותיות י' או ו' המופיעות בפועל אך לא נשמעות, זיהוי השורש בפעלים אלו.

Order

נושא נשוא

נושא ונשוא פעלי - ניתוח משפט וזיהוי נושא ונשוא פעלי במשפט.

Order

חישובי ריכוזים בתמיסה

ריכוז - חישובי ריכוזים בתוך תמיסה

Order

השורה האלקטרוכימית

השורה האלקטרוכימית - דירוג המתכות לפי כושר החיזור היחסי שלהן

Order

חמצון חיזור

חימצון חיזור - חומר מחזר, חומר מחמצן, חיזור בין יוני מתכת למתכת

Order

כימיה של מזון - שומנים ושמנים- שאלה מבחינת בגרות

שומנים ושמנים - פתרון שאלה מבחינת הבגרות

Order

תרשים הציר

שיעור שבו נכיר כלי גרפי ייחודי שיקצר לנו את הדרך לפתרון שאלות שעוסקות בהשוואה בין חזקות. זהו שיעור משלים לשיעורי חזקות ושורשים וכדאי להגיע אליו רק אחרי ששולטים היטב בשני הנושאים האלה.

Order

א"ש

שיעור שעוסק ביצור האלגברי השלישי בבחינה, אי-שוויון. זהו קרוב רחוק של המשוואה ובדומה לה הוא נפתר בעזרת מהלכים הדדיים על שני אגפים, או בעזרת הצבה.

Order

תנועה

שיעור נוסף שעוסק בבעיות קצב, אבל הפעם מדובר על קצב התקדמות – תנועה. נכיר את שלושת מרכיבי התנועה ונראה כיצד ניתן לעשות שימוש בעקרונות שלמדנו בשיעור יחסים או בשיעור הספק כדי לפתור שאלות.

Order

משולש כסף

שיעור שבו נכיר משולש שלקח את הטוב משני העולמות: הוא גם ישר זוית וגם שווה שוקיים. מה זה אומר לגבי הזויות, הצלעות והשטח שלו? בדיוק בזה עוסק השיעור.

Order

כתיבה 6

שיעור שעוסק בשימוש במידע תומך על מנת לבצר את הטיעון שלנו בבחינה.

Order

כתיבה 4

שיעור רביעי בתחום הכתיבה שבו נלמד על אבן היסוד של החיבור: הטיעון. נבין מהם מרכיבי הטיעון וכיצד יוצרים טיעון משכנע שיזכה אותנו בניקוד מירבי.

Order

כתיבה 1

שיעור היכרות עם מטלת הכתיבה שבו נכיר את אופי המטלה, הכללים שמגדירים אותה ומה נדרש מאיתנו על מנת להצליח בה

Order

החלשה

שיעור נוסף בתחום ההבנה והסקה שבו נכיר את האפשרות להחליש טיעון מסוים. נכיר את ההסבר החלופי והדוגמה הסותרת ונבין האם מיץ פסיפלורה גורם לנשירת שיער.

Order

RC

שיעור שבו נכיר את קטעי הקריאה המופיעים בבחינה. נלמד להתמודד עם סוגי השאלות השונים ונדבר על השיפור הנדרש מאיתנו במהלך הקורס

Order

SC

שיעור שבו נכיר את 8 השאלות הראשונות בפרק האנגלית ונרכוש כלים לפסילת תשובות.

Order

REST

שיעור שבו נכיר את שאלות הניסוח מחדש, או שאלות השכתוב, שבהן אנו נדרשים למצוא ניסוח חלופי למשפט באנגלית. למה מטלה כל כך פשוטה יכולה (אבל לא צריכה) לסבך אותנו? זה בדיוק מה שנלמד בשיעור

Order

מבוא לאנגלית

שיעור שבו נכיר את פרק האנגלית ונבין כיצד צריך להתכונן לקראתו ואיך ניתן לשפר את רמת השפה שלנו בזמן הקצר שעומד לרשותנו.

Order

לחץ

שיעור שבו נדבר על גורם מהותי בהצלחה שלנו (או בחוסר ההצלחה) – התמודדות עם לחצים לפני ותוך כדי הבחינה. נבין מהו לחץ, נראה שכולם חווים אותו במידה כזו אוחרת ונדבר על דרכים להפיג אותו או לצמצם אותו כך שלא יפגע ביכולות שלנו

Order

הצבה

שיעור כללי שעוסק בעקרונות של שימוש בהצבה במסגרת הפרק בחשיבה כמותית בבחינה. מתי מותר להציב? איך מציבים? מה מציבים? ומה ניתן ללמוד בכל הצבה? כל התשובות בתוך השיעור

Order

תחקור בחינה

שיעור שבו נעסוק בתחקור בחינה במהלך הלימוד וכיצד ניתן להפיק לקחים מטעויות וגם מהצלחות שלנו בזמן הלימוד לקראת הבחינה האמיתית.

Order

על הבחינה

רקע כללי כל הבחינה, המבנה שלה, חישוב הציון, הקלות, דרכי הרשמה. כל מה שרצית לדעת על הבחינה ולא העזת לשאול!

Order

002 מילון אבן שושן ומילון רב מילים

מילון אבן שושן הוא מילון היסטורי, שבנוסף לפירושי המילים משפת ימינו, נותן גם פירושים למילים ששימשו בתקופות קדומות. לעומתו רב מילים הוא מילון המתמקד בפירושי כל המילים הקיימות בלשון ימינו.

Order

0013 הפקת מידע משאלות 1

קריאת השאלות הנלוות למאמר לפני קריאת המאמר עצמו עשוייה לעזור לנו לקרוא את המאמר באופן ממוקד יותר. מהשאלות ניתן להפיק מידע רב על המאמר, ולעתים תשובה לשאלה כלשהי נמצאת בשאלה אחרת.

Order

0021 שם המספר המשך

כאשר לפני שם העצם יש ה' הידיעה, ההגייה של המספר משתנה. בנוסף יוסברו נושאי המספר הסתמי, הגייה נכונה של תאריכים והגיית מספרים לאחר המילה "פי". כמו כן יוסבר המספר הסודר.

Order

0010 יסוד מארגן: השוואה

דוגמה נוספת לטקסט במבנה של השוואה.

Order

0040 שירה - וידוי הגדול - אמנון שמוש

וידוי הגדול שיר שכתב אמנון שמוש המתאר וידוי של הבן הדובר בשיר, ניתן לצפות בסרטון קצר הממחיש את ניתוח השיר ומסביר את תפקיד האמצעים האומנותיים.

Order

0022 סיפור קצר - מעשה העז - ש"י עגנון- חלק א'

מעשה העז, סיפור עממי, בסרטון זה ניתן ללמוד את מאפייני הסיפור העממי בהתייחס ליצירה מעשה העז שכתב ש"י עגנון. מתאים לתלמידי חטיבת הביניים.

Order

0055 דרמה- מחזה בעלת הארמון- מבוא חלק ב'

מבוא חלק ב' למחזה בעלת הארמון, לאה גולדברג, פירוש החלוקה למערכות, תפקיד האקספוזיציה, תיאור הקונפליקטים ואיפיון הדמויות. כדאי לצפות בסרטון זה כדי להבין את המחזה ואת התפתחות העלילה. מותאם לתלמידי חטיבת הביניים.

Order

0021 סיפור קצר- מאויב לאוהב- ש"י עגנון- חלק ב'

סרטון המתייחס למשמעות היצירה, מאויב לאוהב, הרקע הריאליסטי, תיאור המאבק בין שני הגיבורים ומשמעות המפגשים. חשוב ללמוד לקראת חזרה על החומר למבחן בספרות, לתלמידי חטיבת הבינים.

Order

0060 עידן האורות - רעיונות ההשכלה

הוגי הדעות של תקופת ההשכלה מנסים לבנות עולם המבוסס על התבונה והשכל בתחומים שונים: שלטון, דת, חברה, כלכלה. הם שוטחים את הרעיונות שלהם בשורה של ספרי מופת יעתידים לעצב את העולם המערבי

Order

0038 מסעות הצלב השני והשלישי

בעקבות הניצחון הנוצרי במסע הצלב הראשון, יוצא לדרך מסע הצלב השני כעבור 50 שנה ומסתיים בכישלון צורב של המלכים הנוצרים במצור על דמשק. ריצ'רד הראשון יוצא למסע הצלב השלישי שמסתיים בהסכם פשרה עם צלאח א-דין

Order

0095 מלחה"ע הראשונה: תוצאות המלחמה

כפי שמלחמת העולם הראשונה היוותה את נקודת השיא של התהליכים שאפיינו את אירופה והעולם במאה ה-19, כך טראומת המלחמה מתניעה תהליכים שיעצבו את פני המאה ה-10, ובראשם מלחמת העולם השנייה

Order

0041 תוצאות מסעות הצלב

במשך מאתיים שנה ערכו הצלבנים הנוצרים כתשעה מסעות צלב לארץ ישראל. בסופו של דבר היתה היוזמה כישלון מבחינת התוצאה, אולם היו לה השפעות מרחיקות לכת על אירופה הנוצרית.

Order

024 Future

בשיעור זה נלמד על השימוש בזמן עתיד future simple. נלמד מהם משפטים בלי פועל ומהם משפטים עם פועל, מהם ביטוי הזמן השונים אשר משמשים אותנו לתיאור פעולות או מצבים בעתיד. נלמד על פועל העזר הייחודי של זמן זה will ועל ביטוי הזמן הייחודים לזמן זה.

Order

008 כינויי גוף חלק 4 - שיוכי

בשיעור זה נדע להבין מהם הכינויים השיוכיים השונים בשפה האנגלית. כינוי השיוכים באים להחליף את הגופים השונים בשפת הדיבור כדי להצביע ששם עצם כלשהו (אדם,בעל חיים או חפץ) שייך לשם עצם אחר. בדיוק כמו בעברית, כינוי השייכות מתחלקים ליחד ורבים, כאשר לכל אחד מהם כינוי יחודי אשר מחליף את הגופים והשייכות. כינוי השיוכי מחליפים את מושא המשפט, כלומר את שם העצם שעליו או כלפיו מבוצעת הפעולה במשפט.

Order

012 WH Questions

בשיעור זה נלמד כיצד להפוך משפט בהווה פשוט present simple למשפט שאלה מורכבת,שאלה שהתשובה עליה משתנה בהתאם למילת השאלה. נלמד מהם החוקים המיוחדים שיש להתייחס אליהם. נלמד איזה מידע נקבל כאשר נשתמש בשאלות wh - השונות וכיצד נרכיב את המשפט כדי שיהיה נכון מבחינה דקדוקית.

Order

017 Present Progressive - spelling rules

בשיעור זה נלמד את חוקי הכתיב השונים של ההווה הממושך (present progressive). נדע מהם המקרים בהם נוסיף ing, מהם הפעלים בהם נכפיל אותיות ובאיזה מהם נוסיף y . בשיעור זה נעשה חזרה קצרה על חוקי הזמן ועל מבנה המשפט.

Order

שאלה 2

שאלה זו עוסקת בדינמיקה על מישור משופע. נפגוש כאן את חוקי ניוטון, כוחות שונים בינהם כוח החיכוך וכמובן מושגים קינמטיים

Order

שאלה 3

שאלה בנושא האפקט הפוטואלקטרי

Order

שאלה 1

השאלה הראשונה עוסקת בקינמטיקה במימד אחד וניתוח תרשים עקבות

Order

שאלה 7

שאלה זו עוסקת באופטיקה גיאומטרית, החזרת אור ויצירת דמות במראה מישורית

Order

שאלה 5

שאלה בנושא כאמ" מושרה, חוק פארדיי וחוק לנץ.

Order

שאלה 3

שאלה בנושא האפקט הפוטואלקטרי

Order

002 תמרורי אזהרה והתראה - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורי אזהרה והתראה - חלק ב'

Order

011 תמרורי מודיעין והדרכה - חלק א'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורי מודיעין והדרכה - חלק א'

Order

046 תקשורת ⁄ סכנות

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 046 תקשורת ⁄ סכנות

Order

044 עקיפה ⁄ תפעול הרכב

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 044 עקיפה ⁄ תפעול הרכב

Order

032 אחריות וחובות הנהג ⁄אלכוהול ותרופות - חלק א'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 032 אחריות וחובות הנהג ⁄אלכוהול ותרופות - חלק א'

Order

022 היגוי ⁄ מיקום בכביש⁄סטיות ⁄ פניות - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 022 היגוי ⁄ מיקום בכביש⁄סטיות ⁄ פניות - חלק ב'

Order

054 מערכות ממוחשבות

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בהכרת הרכב 054 מערכות ממוחשבות

Order

046 תקשורת ⁄ סכנות

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 046 תקשורת ⁄ סכנות

Order