מהיום לומדים אחרת!מעל 3500 סרטונים מחכים לכם.

  • לימודים אונליין - בקצב שלכם, כשנוח לכם, בלי לצאת מהבית.
  • שיעורים פרטיים אונליין, בטכנולוגיה מתקדמת וידידותית.
  • כל מקצועות הלימוד , במינוי אחד ובמחיר משתלם.

דמוקרטיה - עקרון זכויות המיעוט

זכויות המיעוטים בישראל, גישות והגדרות כלליות של מיעוט במדינה דמוקרטית

Order

עקרון שלטון חוק

שלטון החוק - הבדלים בין מדינה דמוקדטית ללא דמוקרטית

Order

הרשות השופטת ב'

הרשות השופטת- מערכת המשפט המשנית, מקורות המשפט הישראלי, חקיקה ובקורת שיפוטית, אקטיביזם שיפוטי או ריסון שיפוטי וסמכויות בתי המשפט.

Order

הרקע לרפורמת יאשיהו - מציאת ספר התורה בבית המקדש

הרקע לרפורמת יאשיהו - מציאת ספר התורה בבית המקדש בעקבותיו עורך יאשיהו רפורמות בירושלים

Order

נאום ה' לאיוב - חלק ב

נאום ה' לאיוב - האל עונה לאויב ומדגיש את שליטתו של ה', חכמתו ובניית העולם ומדגיש את חוסר יכולתו של האדם להבין את חכמת האל

Order

פרשת כרם נבות - השחיתות המוסרית בבית אחאב

פרשת כרם נבות - השחיתות המוסרית בבית אחאב - אחאב מעוניין לרכוש את כרם נבות, נבות לא מעוניין למכור את נחלת אבותיו, אחאב מספר לאיזבל אודות סירבו של נבות והיא מביימת משפט שקר לנבות אשר נידון למות בסקילה ואחאב יורש את כרם נבות

Order

קהלת - ארבעה שלבים במעגל החיים

ארבעה שלבים במעגל החיים - הילדות, הבחרות, הזקנה והמוות.

Order

סונט ט' מחלוני וגם מחלונך - לאה גולדברג

סונט ט' "מחלוני וגם מחלונך" מאת לאה גולדברג - ניתוח השיר, אמצעי עיצוב ומבנה

Order

009 המפתח - רעיונות מרכזיים

רעיונות מרכזיים בסיפור המפתח, היחס לזולת, שינוי וחשבון נפש. חזרה למבחן בספרות לתלמידי התיכון.

Order

001 האדונית והרוכל - מבנה

ניתוח הסיפור הקצר, האדונית והרוכל, לתלמידי התיכון, צפו בסרטון קצר, חזרה לקראת המבחן.

Order

כל שושנה - זלדה

כל שושנה מאת זלדה - ניתוח השיר ופרשנויות שונות

Order

קונפורמיות חלק שני

קונפרמיות - הצהרת הלסינקי, גורמים להגברה או הפחתה של קונפרמיות, הגדרת סטייה חברתית,

Order

מדיניות כלפי יחידות תרבותיות

מדיניות כלפי יחידות תרבותיות שונות - תרבויות משנה ומיעוטים בחברה ודרכי ההתייחסות אליהם.

Order

גיל ההתבגרות חלק א'

גיל ההתבגרות - הגדרת גיל ההתבגרות, התבגרות בחברה המסורתית והמודרנית, תהליכי החברות בגיל ההתבגרות,

Order

מגדר וחברות לתפקידי מין

מגדר וחיברות לתפקידי מין - מאמר "סטריאוטיפים מיניים בגן" מאת יעל דיין.

Order

זיהום המפרץ הפרסי

זיהום המפרץ הפרסי - איזור המפרץ הפרסי, גורמי הזיהום ודרכי התמודדות עימו

Order

גלובליזציה - הגדרה ומאפיינים

הגלובליזציה - הגדרת הגלובליזציה, הגרומים להתפתחות הגלובליזציה ומאפייניה

Order

הפסיפס האתני - דתי - לשוני , גורמים והשפעות

הפסיפס האתני, דתי, לשוני - גורמים והשפעות - מה הופך את המזרח התיכון לאיזור בעל אוכלוסיה מגוונת, גורמים היסטוריים, כלכליים ודתיים

Order

צריכה וגידול משאבי האנרגיה בעולם

צריכה וגידול משאבי האנרגיה בעולם - השימוש במקורות אנרגיה בעולם, סוגי האנרגיה וצריכת האנרגיה בעולם,

Order

conditional sentence 2

conditional sentence- משפטי תנאי, ניסוח משפטי תנאי בזמנים השונים, תרגול משפטי תנאי

Order

parts of speech 2

parts of speech - חלקי הדיבר במשפט, פועל ותואר הפועל ותפקידם במשפט.

Order

writing a descriptive essay

descriptive assay- כתיבת חיבור תיאורי, כיצד נכתוב חיבור המתאר דמות או מקום, מה חשוב לכלול בחיבור כזה בבחינת הבגרות

Order

modals and semi modals

models and semi models- פעלי עזר, תפקידם של פעלי העזר במשפט, כיצד נשבץ אותם במשפט ומשמעותם בהתאם לזמנים השונים

Order

096 בראשית מד - נאום יהודה

המשמעות של המילה בנאומו של יהודה, שתי משמעויות לשון רכה ולשון תקיפה, שתי אפשרויות לחלק את הנאום של יהודה, התכנים של הנאום.

Order

181 ישעיה פרק י"א - המלך המשיח

המלך המשיח, מבית דוד. תכונותיו של המלך המשיח. המשיח כשופט. ימות המשיח לפי הרמב"ם, הרמב"ן הטבע של בעלי החיים.

Order

022 משמעות האכילה מעץ הדעת

דברי המדרש למשמעות השם עץ הדעת, שיטתו של הרמח"ל לגבי השינוי שחל באדם בין מצבו הרוחני לפני החטא ולאחרי החטא.

Order

072 בראשית לז - חלומות יוסף

כתונת הפסים ועל הסיבה שניתנה ליוסף. החלומות, פירוש רש"י ורמב"ן.

Order

עזרא הסופר

עזרא הסופר, מעמדו,סמכויותיו ופעולותיו, קשייו והשגיו

Order

הקמת מסגרות אירגוניות למימוש מטרות הציונות

הקמת מסגרות אירגוניות למימוש מטרות הציונות - מוסדות פוליטיים מדיניים, מוסדות כלכליים ומוסדות מיישבים

Order

דפוס הגשמה לאומי איטליה

דפוס ההגשמה הלאומי באיטליה - המאבק הלאומי באיטליה, דמויות מפתח ושלבי המאבק

Order

מרד גטו ורשה

מרד גטו ורשה- קשיי המורדים, יחודו של המרד ומשמעותו

Order

099 זרם חשמלי - חלק ג'

כאן נלמד על חוק אוהם - אחד החוקים החשובים בהבנת המעגל החשמלי. בשיעור זה נתמקד בנגד במעגל החשמלי. נראה מה מתרחש כאשר זרם זורם דרכו.

Order

124 תרגול כא"מ מושרה. חלק ב - חוק פרדיי וחוק לנץ

בשיעור זה נתרגל פתרון בעיה הכוללת כא"מ מושרה הנובע משינוי בשטף המגנטי תוך שימוש בחוק פרדיי וכלל לנץ.

Order

0040 עבודה ואנרגיה - חלק ד - אנרגיה פוטנציאלית כובדית ועבודת כוח הכובד

בשיעור זה נפגוש סוג נוסף של אנרגיה: האנרגיה הפוטנציאלית כובדית. נלמד מה הקשר בין עבודת כוח הכובד לאנרגיה זו,ונפגוש באופן ראשוני את מושג הכוח המשמר.

Order

115 הכוח בשדה מגנטי חלק ד - הכוח הפועל בין שני תיילים נושאי זרם

בשיעור זה נסביר ונתרגל את הנוסחה למציאת הכוח הפועל בין שני תיילים הנושאים זרם זה לצד זה

Order

008 מבני קישור - חלק א'

בשיעור הזה נלמד מבני קישור, שילוב תארי הפועל, ההבדל בשימוש בין מילות החיבור, מילות קישור להבעת סיבה והמבנה.

Order

0019 מקומות וכיוונים

בשיעור הזה נלמד על מקומות וכיוונים,איזה מילות מקום ומתי משתמש אותן ובאיזה מצב משתמשים. מבנה של פעלי תנוחה ומתי משתמשים אותו.

Order

0020 ביטויי זמן - חלק א - 星期, 月,号 ,日, 年

בשיעור הזה נלמד ביטוי זמן, ציון ימות השבוע, חודשים, היום בחודש, שנה, סדר הרכיבים של תאריך.
ומילות מדידה ליחידות הזמן.

Order

0032 משלימי הפועל - חלק א - כיוון

בשיעור הזה נלמד על משלימי הפועל, מבנה ומשמעותם של משלים כיוון במשפט.פעלים בסיסים שמוגדרים בתוך הרכבי פועל עם משלים כיוון.

Order

4 קיץ 2015 - שאלה 4 - חקירה מעריכית

חזרה על חקירת פונקציות מעריכיות ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 4 מבחינת הבגרות, שאלון 807,מועד קיץ 2015

Order

8 קיץ 2015 - שאלה 8 - קשר בין פונקציה לנגזרת

חזרה על קשר בין פונקציה לנגזרת ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 8 מבחינת הבגרות, שאלון 804,מועד קיץ 2015

Order

2 קיץ 2015 - שאלה 2 - סדרות

חזרה על סדרות חשבוניות והנדסיות ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 2 מבחינת הבגרות, שאלון 806,מועד קיץ 2015

Order

1 קיץ 2015 - מבוא לשאלון 802

שאלון 802 - מבנה השאלון, הסבר על מבנה הצבירה וטיפים לפתרון

Order

summers reading

תקציר הסיפור - ג׳ורג׳ , נער בן 20 אשר עזב את בית הספר מסתבך בשקר שסיפר בנוגע לקריאה של 100 ספרים במהלך הקית. ג׳ורג׳ עעזב את בית הספר והוא מובטל וחסר השכלה. בשיחה עם אדון קטנזנרה הוא משקר ואומר לו שהוא משלים את ההשכלה החסרה ע״ע קריאה של 100 ספרים. השמועה עושה לה כנפיים ברחבי שכונת העוני וג׳ורג׳ זוכה לכבוד והערכה בקרב תושבי השכונה ובעיקר בקרב משפחתו ואחותו שמחליטה להעניק לו כסף פעם בשבוע כדי שימשיך לקרוא. הזמן חולף וג׳ורג׳ שנהנה מהיחס שהוא מקבל מתחיל לחשוש שמה השקר יתגלה. השקר אכן מתגלה ע״י קטנזארה, וג׳ורג׳ שחושש שהדבר יתגלה ברבים מחליט להסתגר בביתו ולא לצאת. במקום להפיץ את השקר ברבים , קטנזנה מפיץ שמועה נוספת שג׳ורג׳ אכן סיים קריאתם של 100 הספרים. הסיפור מסתיים כאשר ג׳ורג׳ באחת מהליכותיו הרבות מגיע לספריה ולא ידוע לנו אם אכן הוא יסיים לקרוא את כל הספרים.

Order

Introduction to poetry - billy collins

בילי קולינד מלמד אותנו כיצד נכון לגשת לשיר, הוא רואה את חווית הקריאה בשיר כחגיגה חושית - ראייה,שמיעה ומגע. הוא מדמה את הקריאה בשיר ומציאת המשמעות האמיתית שלו כסקי מים. בילי קולינס יוצא כנגד השיטה בה תלמידים מנסים להבין שיר,שיטה אלימה. הוא מדמה זאת לשבוי שנמצא בחדר עיוניים ושוביו מנסים להכותו על ידי צינור.

Order

שאלון ו׳ - Module D - קיץ תשע״ה 2015

בחינת בגרות קיץ 2015 , פתרון מלא כולל הסברים מפורטים למודול D

Order

Thank you M'am - langston hughes

הסיפור מתאר ערב בחייו של רוג׳ר, נער בן 15 שמנסה לגנוב כסף מגברת ג׳ונס כדי לקנות לעצמו נעלי זמש כחולות. רוג׳ר נכשל בגניבה, אבל במקום לגעוא בו, לוקחת אותו גברת ג׳ונס אל ביתה שם היא מראה לו מהי אדיבות ונדיבות של זרים. היא מציעה לו לשטוף את פניו, היא מאכילה אותו ואפילו נותנת לו את הכסף שרצה לגנוב ממנה. ג׳ונס מלמדת את רוג׳ר שיעור לחיים כדי שידע להבדיל בין בחירה נכונה לבחירה שגוייה ע״י המעשים שלה.

Order

001 מבנה בחינת הבגרות

תיאור מבנה בחינת הבגרותבספרות

Order

14 רומאן מתורגם - הר אדני

הר אדני, רומאן מתורגם מאת ארי דה לוקה, דמות הגיבור, "רגע האמת", סיום היצירה ותיאור הדמויות ,מוטיבים מרכזיים ומערכות היחסים ברומאן.

Order

015 שאלה 37- אנסין, סיפור שלא נלמד.

פתרון שאלה בנושא סיפור שאינו נלמד, קטע אנסין.

Order

007 שאלה 20 - כינורו של רוטשילד, סיפור קצר.

פתרון שאלה בנוסא הסיפור הקצר המתורגם, כינורו של רוטשילד.

Order

3 - הבנת הנקרא - קריאת מאמר א

נקרא את המאמר הראשון ונענה על השאלות הקשורות אליו. השיטה היא לקרוא רק את ההתחלה של המאמר, להבין את העמדה ואת הנימוקים שלו, ואז להתנהל על-פי השאלות.

Order

4 - הבנת הנקרא - קריאת מאמר ב

נקרא את המאמר השני ונענה על השאלות הקשורות אליו. נקפיד לעבוד באותה השיטה.

Order

1 - צורות - שאלה 12

בשיעור זה נפתור את שאלת החובה, שמערבת פועל ושם העצם. השאלות יעסקו במושגים המופיעים בתיוגים.

Order

1 - הבנת הנקרא - א

בשיעור זה נקרא את שתי השאלות הראשונות ונוציא מהן את כל המידע שנוכל ללמוד על המאמר. נלמד איך עובדים עם טקסטים ונבין מדוע דרך זה היא יעילה. ננסה למיין את המידע שנקבל מהשאלות על פי רכיבי המבנה של טקסט טיעוני (עמדה, נימוק וכו').

Order

06 פרק רביעי - שאלות הבעת עמדה - שאלות 19 - 20

בשיעור זה נלמד להתמודד עם שאלות הבעת עמדה. בשאלות אלה עליהם לנסח עמדה חד משמעית באשר לסוגיה המוצגת לפניכם. התשובה כוללת שני מושגים באזרחות, בעזרתם תנמקו את הדעה בה בחרתם.

Order

2 פרק שני: חלק א': שאלות 3-7

בסרטון זה נכיר את הפרק השני בבגרות באזרחות. כמו כן נפתור את שאלות 3 - 7 בבחינה וניתן טיפים למענה נכון על שאלה מסוג זה במקצוע אזרחות

Order

4 פרק שני - חלק א - מושגים

בסרטון זה נענה על שאלה מס' 3,4,5,6,7 מבחינת הבגרות מועד קיץ תשע"ה

Order

6 פרק שלישי

בסרטון זה נענה על שאלות מס' 13,14,15 מבחינת הבגרות מועד קיץ תשע"ה

Order

5 - שאלה 5

יוסף ויחסו לאחיו שאינם מכירים אותו, הסיבה לכך שלא הכירוהו חתימת זקן, התנכרות יוסף לאחיו, וההבנה של האחים שיש קשר בין המכירה של יוסף לבין הצרות שניתכות עליהם כעת.

Order

1 - מבוא ושאלה 1

מבוא לבחינות בגרות, איך להתכונן לבחינה, ציוד נדרש תנ"ך שלם, מגדל בבל, כיצד הדיין צריך לדון?

Order

4 - שאלות 6 ו 7

הנביא ירמיה מוקדש לנבואתו טרם שנולד, ה' ידאג לסייע לו לדבר, ה' יגן עליו מפני הקמים עליו, נסיון לפגוע בירמיה נכשל בזכות אחיקם בן שפן, דבר ה' מענג את ירמיה, עצב ובדידות בעקבות החורבן העתידי. הנביא מוכיח את העם על החטאים בין אדם לחברו והצפיה שהמקדש יגן עליהם למרות שהם חוטאים, סדר החטאים בירמיה הפוך מזה שבעשרת הדברות, חטאי מנשה בתחום שבין אדם לחבירו, בתחום ע"ז ובין אדם למקום, השפעת חטאי מנשה על החורבן ועליית נבוכדנצר וגם חטאי העם גרמו לזה.

Order

4 - שאלה 4

הלקח של חז"ל מהעדפה שיעקב אבינו העדיף את יוסף, היחס לחלומותיו של יוסף, מידה כנגד מידה - עונשו של יוסף על יחסו לאחיו, דבקותו של יוסף במטרה שלשמה נשלח על ידי אביו

Order

2 - פרק שני - שאלות 4-6

בסרטון זה נציג את החלק השני של הבחינה ונפתור שאלה לדוגמה מתוך שאלות 4-6 , נתמקד על כתיבת מבנה תשובה נכון

Order

3 - פרק שלישי שאלות 7-9

בסרטון זה נפתור את החלק השלישי של בחינת הבגרות תוך התמקדות בשאלה חזותית (קריקטורה)

Order

4 - פרק רביעי שאלות 10-12

בסרטון זה נפתור את החלק הרביעי והאחרון של בחינת הבגרות. נענה על שאלה לדוגמה מתוך שאלון בגרות בהיסטוריה ב' קיץ 2015.

Order

1 - מבוא ופרק ראשון

בסרטון זה נעבור על מבנה הבחינה ונסביר כיצד ניגשים לשאלת הבגרוית, נפתור שאלה לדוגמה מתוך החלק הראשון

Order

026 פעולות רבן גמליאל: התפילה והתורה, יציקת תכנים חדשים לחגים ודחיקת הנוצרים אל מחוץ לגדר

בשיעור זה נבחן את פעולותיו המרכזיות של רבן גמליאל: האחדת ההלכה והפסיקה, חתימת כתבי הקודש, האחדת התפילה, יציקת תוכן חדש לחגים וניסוח ברכת המינים.

Order

014 מאפייני שלטונם של הנציבים הרומאים - עוינות כלפי היהודים והעדפת הנוכרים, פעולה תקיפה מול תנועות משיחיות ומורדים

השיעור עוסק במאפייני שלטונם של הנציבים הרומאים ביהודה וממוקד בביחס העויין שהפגינו כלפי היהודים ובהעדפתם את הנוכרים בארץ וכמו כן את הפעולות התקיפות שנקטו נגד תנועות משיחיות שפעלו ביהודה.

Order

020 השלב האחרון במרד הגדול: הקרב במצדה וההתאבדות ההמונית

בשיעור זה מתואר הקרב במצדה ובעיקר נאומו של אלעזר בן יאיר המוביל את לוחמיו להתאבד. ננסה להבין מדוע החליטו הסיקריים במצדה לאבד עצמם לדעת.

Order

033 הגדרת מדינת הלאום הריבונית ומרכיבי הלאומיות המודרנית

בשיעור זה נעסוק בהגדרת מדינת הלאום הריבונית ובתפקודן של השפה הלאומית והטריטוריה הלאומית (מולדת) כגורמים המלכדים את בני העם.

Order

046 הרשות המחוקקת בישראל תהליך החקיקה בכנסת

בשיעור זה נעסוק בתהליך החקיקה במדינת ישראל. נכיר הצעות חוק שונות ותהליכים שונים להצעת החוק. כמו כן, נבין את חשיבותו של תהליך ארוך לחקיקת חוק ואת המוסדות השונים העוסקים בחקיקה.

Order

017 זכויות חברתיות - כלכליות

השלטון הדמוקרטי מעניק לאזרחי המדינה ולתושביה זכויות סוציאליות שמטרתן להבטיח לכלל אזרחי המדינה רמת חיים בסיסית. ברוח זו יכולות מדינות שונות להעניק זכויות חברתיות כלכליות בתחום: הדיור, הרפואה, זכויות עובדים וחינוך. כל מדינה מעניקה את הזכויות בהתאם לגישה החברתית כלכלית הקיימת בה (ליברלית או סוציאל דמוקרטית) בשיעור זה נלמד יחד על הרכיבים של כל זכות חברתית וניתן דוגמאות למימושן במסגרת המדינה הדמוקרטית.

Order

022 עיקרון הגבלה השלטון

Order

044 הרשות המחוקקת בישראל אופן עבודת הכנסת

בשיעור זה נעסוק באופן עבודתה של הרשות המחוקקת בישראל, הכנסת. נבין לעומק מהי אופוזיציה ומהי קואליציה וניווכח כיצד פועלת הכנסת במסגרת מליאת הכנסת ובמסגרת וועדות הכנסת.

Order

שאלה 7- חומצות ובסיסים וסטוכיומטריה

פתרון שאלה פתוחה בנושא חומצות ובסיסים וסטוכיומטריה

Order

שאלה 1- שאלות רבות ברירה

פתרון שאלות רבות ברירה

Order

שאלה 2- ניתוח קטע ממאמר מדעי

ניתוח קטע ממאמר מדעי בנושא מבנה וקישור, חומצה בסיס

Order

שאלה 6- תכונות חומרים, מצב גז וסטוכיומטריה

פתרון שאלה פתוחה בנושא תכונות חומרים והמצב הגזי

Order

06 דברים שבינו לבינה שאלות כלליות ושאלת אנסין

שאלות כלליות בינו לבינה ושאלת אנסין. שאלות קצרות בנושא תקנת שמעון בן שטח בנושא הכתובה, שאלה בנושא "מצא או מוצא"?ו חובת הבעל אחרי הנישואין "ומבשרך לא תתעלם"

Order

02 משפט ויושר, סוגיה ב

פתרון הסוגיה "כופים על מידת סדום" ביחידה משפט ויושר

Order

04 מושגים כללים בשתי היחידות, משפט ויושר ודברים שבינו לבינה

דגשים לגבי מושגי מפתח ביחידת לימוד דברים שבינו לבינה ומשפט ויושר, מושגי יסוד ורעיונות בסיסיים

Order

01 מבנה השאלון וסוגיה א משפט ויושר

מבנה השאלון ופתרון הסוגיה "סבלים שזשברו חבית"

Order

014 אבולוציה וטיפוח

פתרון שאלות פתוחות בנושא אבולוציה וטיפוח כולל הסברים. נפתור שאלות העוסקות בהבנת מגוון תהילכים באבולוציה ונעמוד על חשיבותו של נושא זה להבנת הביולוגיה. נפתור שאלות העוסקות בהבנת עקרונות האבולוציה.

Order

001 הסבר על השאלון

מבנה שאלון בחינת הבגרות בנושאי ההרחבה, אפשרויות בחירה וטיפים למענה על שאלות בפרק זה.

Order

005 שאלות 4-2

פתרון שאלות פתוחות מהפרק השני בבחינת הבגרות בנושאי הליבה. מתאים גם לנחבנים בשאלון החדש, לפי תכנית 30⁄70. נסביר כיצדיש לענות על שאלות פתוחות בבחינה ונכיר את ההוראות השונות בכל שאלה. נדגים זאת על פתרון שתי שאלות מהבחינה, האחת עוסקת בויסות במהלך פעילות גופנית והשניה עוסקת בויסות רמת הסוכר.

Order

006 שאלות 9-5

פתרון שאלות פתוחות מהפרק השני בבחינת הבגרות בנושאי הליבה. מתאים גם לנחבנים בשאלון החדש, לפי תכנית 30⁄70. בפרק זה שאלות העוסקות במחזור הדם, באיכות הסביבה, בויסות מאזן המים בדם, בתהליכי שכפול ותעתוק ובגורמים המשפיעים על תהליך הפוטוסינתזה.

Order

חיבור איך מתחילים

חיבור - כיצד לגשת לכתיבת החיבור בבחינת הבגרות, נושא החיבור, מבנה החיבור, הבעת עמדה,טענות וטענות נגד.

Order

טענת נגד דור המבול

טענת נגד - מהי טענת נגד, כיצד נזהה אותה,מה הוא התפקיד הרטורי שלה וכיצד נשלב טענות נגד בכתיבת החיבור

Order

משפטים בעלי מבנה מיוחד

משפטים בעלי משנה מיוחד- משפט פשוט בעל חלקים כוללים, חלקי ייחוד או נושא סתמי.

Order

שם המספר

שם המספר - הבחנה בין זכר ונקבה ונסמך.

Order

חומצות ובסיסים - שאלה מתוך בחינת בגרות

חומצות ובסיסים - פתרון שאלה מבחינת הבגרות

Order

השורה האלקטרוכימית

השורה האלקטרוכימית - דירוג המתכות לפי כושר החיזור היחסי שלהן

Order

צורות ייצוג של מולקולות

צורות ייצוג של מולקולות - נוסחה מולקולארית

Order

קשר קוולנטי קוטבי

קשר קוולנטי קוטבי

Order

פעולה מוגדרת

שיעור נוסף במסגרת קבוצת השיעורים שעוסקים ב"המצאות פסיכומטריות". סוג ייחודי של שאלות שמופיע רק בבחינה הפסיכומטרית. נראה כיצד ניתן בקלות לפתור שאלות שנראות מאיימות ברגע הראשון בגלל סימנים מוזרים וחסרי פשר.

Order

שאלות מהחיים

שיעור שבו נכיר סוג של בעיות כלליות שעוסק בשאלות הלקוחות מחיי היומיום של כל אחד מאיתנו (טוב, כמעט...). נראה שבדיוק כמו בחיים, כאן לא צריך נעלמים וטבלאות נתונים אלא רק עבודה מסודרת וחישוב מדויק.

Order

משולש כללי

"יריית הפתיחה" לנושא גדול וחשוב. בשיעור זה נכיר את המשולש הכללי ונפרט את התכונות שלו בהקשר של זוויות, צלעות, ישרים פנימיים וחישוב השטח.

Order

מבוא לחזקות

שיעור בסיסי שבו נכיר פעולת חשבון שכיחה בבחינה – חזקה. נכיר את מרכיביה ואת החוקים הבסיסיים שמשרתים אותנו בפתרון שאלות הכוללות חזקות בבחינה.

Order

השלמת משפטים

שיעור שבו נלמד על שלוש שאלות מתוך הפרק שעוסקו בהשלמת משפטים בעברית. נכיר את סוג השאלות ונלמד את גישת העבודה שלנו מולן

Order

כתיבה 7

שיעור "מאחורי הקלעים" שחושף את הכשלים שעלינו להימנע מהם בבואנו לבנות טיעון במסגרת החיבור בבחינה. על מה צריך לחשוב? וממה צריך להימנע?

Order

כתיבה 8

שיעור שעוסק בגישה שלנו למטלת הכתיבה ומארגן את הזמן שמוקדש לחיבור בין חשיבה לבין ביצוע. שיעור עקרוני ומהותי כדי לא "להישאר עם הלשון בחוץ" תוך כדי הכתיבה ולהשלים את המטלה ברמה טובה

Order

חיזוק

שיעור מתחום ההבנה וההסקה שעוסק בחיזוק טענות. נלמד על שלילת הסבר חלופי ועל דוגמה תומכת ונבים למה תושבי תל אביב מתלבטים בין מיץ ענבים למיץ תפוחים

Order

SC

שיעור שבו נכיר את 8 השאלות הראשונות בפרק האנגלית ונרכוש כלים לפסילת תשובות.

Order

מבוא לאנגלית

שיעור שבו נכיר את פרק האנגלית ונבין כיצד צריך להתכונן לקראתו ואיך ניתן לשפר את רמת השפה שלנו בזמן הקצר שעומד לרשותנו.

Order

REST

שיעור שבו נכיר את שאלות הניסוח מחדש, או שאלות השכתוב, שבהן אנו נדרשים למצוא ניסוח חלופי למשפט באנגלית. למה מטלה כל כך פשוטה יכולה (אבל לא צריכה) לסבך אותנו? זה בדיוק מה שנלמד בשיעור

Order

RC

שיעור שבו נכיר את קטעי הקריאה המופיעים בבחינה. נלמד להתמודד עם סוגי השאלות השונים ונדבר על השיפור הנדרש מאיתנו במהלך הקורס

Order

אוצר מילים

שיעור שבו נבין את החשיבות של לימוד אוצר מילים בבחינה ונלמד דרכים לבצע את הלימוד בצורה יעילה ונוחה מבלי להשקיע בכך אנרגיה מיותרת.

Order

על הבחינה

רקע כללי כל הבחינה, המבנה שלה, חישוב הציון, הקלות, דרכי הרשמה. כל מה שרצית לדעת על הבחינה ולא העזת לשאול!

Order

לחץ

שיעור שבו נדבר על גורם מהותי בהצלחה שלנו (או בחוסר ההצלחה) – התמודדות עם לחצים לפני ותוך כדי הבחינה. נבין מהו לחץ, נראה שכולם חווים אותו במידה כזו אוחרת ונדבר על דרכים להפיג אותו או לצמצם אותו כך שלא יפגע ביכולות שלנו

Order

ניהול זמנים

אחת הבעיות העיקריות בבחינה הפסיכומטרית היא קוצר הזמן. בשיעור זה נדבר על ארגון הזמן וניהלו וכיצד למצות את היתרונות שלנו בזמן הנתון.

Order

008 צורת יסוד של מילה

לפעמים נתקלים במילה שלא מבינים, ואחת הדרכים לפענח את פירושה היא להיעזר במילון. כדי לחפש מילה במילון יש לחפש אותה על פי צורת היסוד שלה, ללא התוספות. פעלים נחזיר לצורת "הוא בעבר", שמות עצם - לזכר יחיד.

Order

0016 הכללות ויצירת הכללה

בחלקו הראשון של השיעור נקרא טקסט במכיל הכללות, ובאמצעותו נבין מהי הכללה ומה החשיבות שלה בטקסט. בחלקו השני של השיעור נקרא מאמר וננסה להכליל את המידע שבו עבור קורא המעוניין בסיכום המאמר.

Order

0039 טיעון- העלאת נימוקים ממאמר נתון 1

כשאנו נדרשים לכתוב טקסט טיעוני עלינו ראשית להבין בדיוק את המטלה ואת הרקע של המציאות המתוארת לנו. לאחר מכן ניעזר במאמר כדי להעלות ממנו נימוקים שקשורים למטלה שלנו.

Order

003 בעיה ופתרון חלק א

בשיעור נגדיר את המושג: "בעיה". בטקסט של בעיה ופתרון נצפה למצוא את רכיבי המבנה: בעיה, הגורמים שלה וההשלכות שלה, והפתרון או הפתרונות המוצעים. בין רכיבי מבנה אלה יימצא קשר לוגי של סיבה ותוצאה.

Order

0016 סיפור קצר - עיניים נוצצות -אתגר קרת

תיאור היצירה עיניים נוצצות, סיפור שכתב אתגר קרת, סרטון המתאר את תוכן העלילה, תיאור הדמויות, איפיון ישיר ועקיף, הביקורת החברתית ביצירה. מותאם לתלמידי חטיבת הביניים.

Order

0032 שירה- פס על כל העיר- נורית זרחי

קריאה וניתוח שיר קצר, פס על כל העיר שכתבה נורית זרחי, התייחסות לאמצעים האומנותיים ודוגמאות מן השיר. סיכום היצירה והסבר מושגים חשובים. סרטון קצר המאפשר להבין את השיר ואת משמעותו.

Order

0055 דרמה- מחזה בעלת הארמון- מבוא חלק ב'

מבוא חלק ב' למחזה בעלת הארמון, לאה גולדברג, פירוש החלוקה למערכות, תפקיד האקספוזיציה, תיאור הקונפליקטים ואיפיון הדמויות. כדאי לצפות בסרטון זה כדי להבין את המחזה ואת התפתחות העלילה. מותאם לתלמידי חטיבת הביניים.

Order

0023 סיפור קצר - מעשה העז - ש"י עגנון- חלק ב'

פרשנות ומסרים מן הסיפור מעשה העז שכתב ש"י עגנון, ניתן לצפות בסרטון זה וללמוד את הרקע לכתיבת הסיפור, היסוד המיסטי וסיכום היצירה לקראת חזרה למבחן בספרות.

Order

0086 אביב העמים

התגברות הרגשות הלאומיים במאה ה-19 מובילה לשורה של מאבקים לאומיים וניסיונות מהפכה בכל רחבי אירופה, המגיעים לשיאם בשנים 1848-1849 בתקופה המכונה "אביב העמים"

Order

0062 ניצני המהפכה

לאחר ניצחון בריטניה במלחמת 7 השנים באמצע המאה ה-18 עולה לשלטון ג'ורג' השלישי, שנכנס לעימות חזיתי עם המתיישבים באמריקה סביב שאלת המיסוי. המתח והמאבק בין הצדדים מתחמם והופך ממשפטי ועקרוני, לאלים וצבאי

Order

0079 המהפכה התעשייתית

מאמצע המאה ה-18 עוברת אירופה מהפכה של מיכון ותיעוש, אשר מתחילה בחקלאות, ונמשכת בתחבורה ובטקסטיל עם המצאת מנוע הקיטור. תהליך התיעוש גורם לשינויים כלכליים, חברתיים ודמוגרפיים אדירים

Order

0081 סוגיית העבדות בארצות הברית

סוגיית העבדות עמדה במוקד המתח בין מדינות הצפון התעשייתי לדרום החקלאי ותלוי העבדות, מאז ייסוד ארצות הברית.במחצית הראשונה של המאה ה-19 מתגבר המתח על רקע זה, וניסיונות הפשרה אינם פותרים את הבעיה.

Order

018 Past Simple

בשיעור זה נלמד על השימוש בזמן עבר past simple. נלמד מהם משפטים בלי פועל ומהם משפטים עם פועל, מהם ביטוי הזמן השונים אשר משמשים אותנו לתיאור פעולות או מצבים שהתחילו והסתיימו בעבר. נלמד על הסיומת הייחודית של זמן עבר ועל הפעלים יוצאי הדופן אשר משנים את צורתם בזמן עבר.

Order

003 Phrasal verbs

בשיעו הזה נלמד כיצד פעלים שונים משנים את המשמעות שלהם ע״פ מילת היחס שנשים בסופם. נלמד כיצד פעלים אלו משתלבים במשפט ונותנים משמעות חדשה למשפט.

Order

017 Present Progressive - spelling rules

בשיעור זה נלמד את חוקי הכתיב השונים של ההווה הממושך (present progressive). נדע מהם המקרים בהם נוסיף ing, מהם הפעלים בהם נכפיל אותיות ובאיזה מהם נוסיף y . בשיעור זה נעשה חזרה קצרה על חוקי הזמן ועל מבנה המשפט.

Order

028 Comparatives - part 2

בשיעור זה נלמד כיצד להשוות בין 2 שמות עצם או אנשים כאשר התכונה שלהם שונה. נלמד על מבנה המשפט ועל החוקים המיוחדים שיש להשתמש כדי ליצור משפט המתאר השוואה בין 2 או יותר פריטים. נלמד על שמות תואר אשר יש בהם הברה אחת וכיצד נוסיף להם את הסיומות של er,ier . נלמד מתי יש צורך להכפיל את האות האחרונה של מילת התואר.

Order

שאלה 1

שאלה זו עוסקת באלקטרוסטטיקה, שדות חשמליים של מטענים נקודתיים, הפוטנציאל סביב מטענים נקודתיים. נראה כיצד ניתן להשתמש בשיקולי אנרגיה ועבודה כדילהגיע לתשובה בקלות.

Order

שאלה 5

שאלה בנושא תהליכים גרעיניים - אנרגיית קשר והתפרקות רדיואקטיבית

Order

שאלה 8

שאלה זו עוסקת בגלים חד מימדיים מחזוריים

Order

שאלה 1

שאלה זו עוסקת באלקטרוסטטיקה, שדות חשמליים של מטענים נקודתיים, הפוטנציאל סביב מטענים נקודתיים. נראה כיצד ניתן להשתמש בשיקולי אנרגיה ועבודה כדילהגיע לתשובה בקלות.

Order

שאלה 3

שאלה בנושא האפקט הפוטואלקטרי

Order

038 שמירת רווח

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 038 שמירת רווח

Order

035 הוראות כלליות - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 035 הוראות כלליות - חלק ב'

Order

029 עקיפות ⁄ פניות פרסה - חלק א'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 029 עקיפות ⁄ פניות פרסה - חלק א'

Order

031 תאורה

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 031 תאורה

Order

037 מיקום בכביש ⁄ סטיות ⁄ פניות - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 037 מיקום בכביש ⁄ סטיות ⁄ פניות - חלק ב'

Order

017 נספח סמלים

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - נספח סמלים

Order

002 תמרורי אזהרה והתראה - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורי אזהרה והתראה - חלק ב'

Order

022 היגוי ⁄ מיקום בכביש⁄סטיות ⁄ פניות - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 022 היגוי ⁄ מיקום בכביש⁄סטיות ⁄ פניות - חלק ב'

Order