מהיום לומדים אחרת!מעל 3500 סרטונים מחכים לכם.

  • לימודים אונליין - בקצב שלכם, כשנוח לכם, בלי לצאת מהבית.
  • שיעורים פרטיים אונליין, בטכנולוגיה מתקדמת וידידותית.
  • כל מקצועות הלימוד , במינוי אחד ובמחיר משתלם.

סרטוני פתרונות למבחני בגרות

yschool.co.il

הדרך הקלה והידידותית להצלחה - בקצב שלך

בואו לקחת חלק במהפכת הלימודים וליהנות מספריית שיעורי הווידאו, שיסייעו לכם להתחזק ולשלוט בחומר הלימוד - בכל מקום וזמן שתבחרו. בתחתית המסך תוכלו לצפות בסרטוני דוגמה הפתוחים להתרשמותכם ללא תשלום. הסרטונים שלנו מנגישים את חומר הלימוד באופן בהיר ופשוט.

הצצה לנבחרת המורים שלנו

שיעור פרטי אונליין

זהותם של המיעוטים

זהות המיעוטים בישראל - מרכיבי הזהות של המיעוט הערבי והדרוזי במדינת ישראל

Order

ספר דברים (דויטרונומי)

ספר דברים - הספר אשר נמצא בידי יאשיוהו בבית המקדש הינו ספר דברי המרכז את חוקי הפולחן

Order

פרשת כרם נבות - העונש

כרם נבות - העונש - אליהו הנביא מנבא לאחאב את עונשו בתגובה לרצח נבות, עונשו האישי והעונש הקיבוצי על ממלכת ישראל,

Order

תפיסת הצדק של קהלת

תפיסת הצדק של קהלת - חוסר הצדק טבוע באדם, ולכן האדם איננו טוב מן הבהמה.

Order

סיפורי אליהו - המבחן בכרמל

סיפורי אליהו - המבחן בכרמל - אליהו מעמיד למבחן את נביאי הבעל מול עם ישראל בכרמל, ומוכיח לעם ישראל כי ה' הוא האל היחיד, אליהו טובח בנביאי הבעל ומתפייס עם אחאב. הבצורת תמה.

Order

לא זכיתי באור מן ההפקר - חיים נחמן ביאליק

לא זכיתי באור מן ההפקר מאת חיים נחמן ביאליק - ניתוח השיר ואמצעי העיצוב,

Order

כל שושנה - זלדה

כל שושנה מאת זלדה - ניתוח השיר ופרשנויות שונות

Order

ישנה את - שמואל בן יוסף צרפתי

ישנה את מאת שמואל בן יוסף צרפתי - ניתוח השיר ואמצעי העיצוב

Order

פגישה חצי פגישה - רחל

פגישה חצי פגישה מאת רחל - ניתוח השיר, מבנה ואמצעי עיצוב,

Order

מהי תרבות?

מהי תרבות? - הגדרת תרבות, הלם תרבות, ומיון מרכיבי התרבות למרכיבי תרבות גלויים וסמויים ותרבות חומרית ולא חומרית.

Order

הגישה הפונקציונאלית

הגישה הפונקציונאלית - גישה תאורטית לניתוח תרבות, הסבר על הגישה, מושגי יסוד וביקורת על גישה זו.

Order

התיאוריה האקולוגית

התיאוריה האקולוגית של יורי ברונפנברנר- השפעת הסביבה על עיצוב זהות הפרט בתהליך החברות,

Order

שיתוף פעולה בין קבוצות

שיתוף פעולה בין קבוצות- סוגי אינטראקציה בין קבוצות, המחקר של שריף, וגישות להפחתת הקיטוב בין קבוצות,

Order

תיאור מיקום

תיאור מיקום של מדינה - מיקום מדינה על גבי היבשת, גבולות מדיניים ופיזיים, קווי אורך ורוחב,

Order

מדדי פיתוח כלכליים ומגזרי תעסוקה

מדדי פיתוח כלכליים ומגזרי תעסוקה - מדידת רמת הפיתוח הכלכלי במדינה ומבנה מגזרי התעסוקה כמדד פיתוח

Order

תהליך העיור במצריים

תהליך העיור במצריים - הגורמים לתהליך העיור המצריים, הבעיות בהגירה המאסיבית לעיר קהיר, ניסיונות הפתרון והסיבות לכשלון פתרון זה

Order

הקולוניאליזם התפתחות ומטרות

הקולוניאליזם - הגדרת הקולוניאליזם, תקופות ומוקדי התרחשות והשפעת התופעה

Order

yes no questions

yes⁄no questions- the verb "be" - כיצד ננסח שאלות "כן⁄ לא" במשפטים בעלי הפועל "to be" בזמני past simple, present simple, future simple

Order

present simple 3

preset simple - הווה פשוט, מתי נבחר להשתמש בזמן זה, וכיצד נדע לזהות אותו. דוגמאות לשימוש בזמן זה, הטיית הפעלים בזמן זה ומשפטי שלילה

Order

a ⁄ an

a ⁄ an - שימוש בa או an לפני שמות עצם ביחיד, מתי נבחר להשתמש בכל אחד מהם.

Order

present progressive

present progressive- הווה ממושך, מתי נשתמש בזמן זה, מבנה המשפט בזמן זה ואופן הטיית הפעלים,

Order

071 בראשית לז - חלומות יוסף

כתונת הפסים ועל הסיבה שניתנה ליוסף. החלומות, פירוש רש"י.

Order

025 בראשית פרק ד' - הרצח ותוצאותיו

בפשט הפסוקים קין יזם ותכנן להרוג את הבל, על פי חז"ל הם הסתכסכו על מה שהחברה האנושית מסתכסכת עד היום: אמונות ודעות, רכוש ונשים.

Order

003 בראשית פרק א' בריאת העולם

ביטויים החוזרים בבריאה: ויאמר (בעשרה מאמרות נברא העולם), ויהי כן, ויהי ערב ויהי בקר, כי טוב – בכל יום חוץ מאשר ביום שני ולעומת זאת בשלישי ובשישי מופיע פעמיים כי טוב (ביום שישי הפעם השניה והנה טוב מאד. הביטויים המיוחדים שרש"י מפרש: יום אחד, כי טוב לא נאמר ביום השני. המאורות הגדולים, השינוי במילה השישי.

Order

177 ישעיה פרק ז' - מזימת ארם וישראל לעלות על יהודה - ירושלים

ברית בין ארם לישראל לעלות על יהודה, הם מעוניינים לעשות קואליציה של מלכים שיעצרו את סנחריב במסעו. הם רוצים להמליך מלך אחר במקום אחז את בן טבאל בן בריתם. הנביא קורא לאחז לא לפחד ולא להכנע לאשור ואף מציע לו אות כהוכחה לכך ואחז מסרב. עליו להחליט אם לסמוך על ה' או להכנע למלך אשור והוא יבחר באפשרות השניה.

Order

בנית בית המקדש

בפרק נדון בבניית בית המקדש, ברקע ההסטורי ובגורמים שעיכבו את תהליך הבניה.

Order

היווצרות בעיית הפליטים והפלסטינים

היווצרות בעיית הפליטים הפלסטיניים בתום מלחמת העצמאות - קריסת החברה הפלסטינית וגלי הבריחה של התושבים

Order

לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית

לוחמים יהודים בצבאות "בעלות הברית" - יהודים בצבא רוסיה וארצות הברית, ובצבא בריטניה

Order

הסכמי שביתת הנשק

הסכמי שביתת הנשק - מניעי הצדדים לחתום על הסכמי שביתת הנשק

Order

065 עדשות - חלק ב' - דוגמאות למציאת דמות וניתוח תכונות הדמות בעדשה מרכזת

תרגול נוסף של מציאת מיקום הדמות באמצעות ציור שלוש הקרניים היוצאות מהעצם - הקרניים העיקריות. נבחן כיצד משתנות תכונות הדמות כאשר משנים את המרחק בין העצם לעדשה.

Order

0036 תנועה מעגלית. חלק ד - תנועה מחזורית - זמן מחזור, תדירות ומהירות זוויתית

בשיעור זה נפגוש את הנוסחאות השימושיות לתנועה מעגלית. נוסחאות מקשרות בין הגדלים החשובים של תנועה מעגלית: מהירות קווית, מהירות זוויתית, תאוצה רדיאלית, זמן מחזור ותדירות.

Order

079 חשמל ומגנטיות - מבוא - חלק ד'

שיעור זה ימשיך מהנקודה בה עצרנו בשיעור האחרון. נלמד כיצד טוענים גופים באופן ישיר ובהשראה, ונכנס לתוך החומרים כדי להבין לעומק את ההבדל בין מוליכים למבודדים. בנוסף נפגוש את חוק שימור המטען.

Order

0018 וקטורים בשני מימדים - חלק ד - פעולות אלגבריות בין וקטורים באמצעות רכיבים קרטזיים

בשיעור זה לנמד כיצד ניתן לבצע חישובים עם וקטורים בשני מימדים. נלמד איך להשתמש ברכיבים של וקטור כדי לבצע את פעולות החיבור, חיסור, כפל במספר וחילוק במספר.

Order

007 משפטי שאלה - חלק ב' - מילות שאלה

בשיעור הזה נמשיך ללמוד על נושא של משפטי שאלה - שאלות ספציפיות עם מילות השאלה, ומקומם של מילות השאלה במשפט ומיקומם של תשובה.

Order

0024 תארי הפועל ופעלים מיוחדים

בשיוער הזה נלמד תארי הפועל ופעלים מיוחדים,פעלי עזר להבעת חובה, שלילתם של פעלי עזר להבעת חובה.

Order

0016 מילות יחס - 在,给,用,跟 ,和, 比

בשיעור הזה נלמד מילות יחס, יש מילים שהם יכולים לשמש כפעלים וכמילות יחס, ההבדל בשימוש.שימוש במילת היחס ובמבנה ההשוואה.

Order

0011 כינוי רמז והרכבי פועל מצב - 这 ,那,难 ,好

בשיעור הזה נלמד כינוי רמז, כינוי רמז כנושא המשפט, כינוי רמז כלוואי מגיע לפני שם עצם.
הרכבי פועל מצב, לפני פועל המביע חושים, לפני פעלים אחרים.

Order

6 קיץ 2015 - שאלה 6 - חקירת פונקצייה טריגונומטרית

חזרה על חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונטמטריות ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 6 מבחינת הבגרות, שאלון 806,מועד קיץ 2015

Order

7 קיץ 2015 - שאלה 7 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

חזרה על חקירת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 7 מבחינת הבגרות, שאלון 804,מועד קיץ 2015

Order

8 קיץ 2015 - שאלה 8 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי - פרמטרים

חזרה על חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 8 מבחינת הבגרות, שאלון 806,מועד קיץ 2015

Order

1 קיץ 2015 - שאלה 1 - בעיות מילוליות

חזרה על בעיות תנועה ופתרון מלא ומפורט לשאלה מספר 1 מבחינת הבגרות, שאלון 806,מועד קיץ 2015

Order

summers reading

תקציר הסיפור - ג׳ורג׳ , נער בן 20 אשר עזב את בית הספר מסתבך בשקר שסיפר בנוגע לקריאה של 100 ספרים במהלך הקית. ג׳ורג׳ עעזב את בית הספר והוא מובטל וחסר השכלה. בשיחה עם אדון קטנזנרה הוא משקר ואומר לו שהוא משלים את ההשכלה החסרה ע״ע קריאה של 100 ספרים. השמועה עושה לה כנפיים ברחבי שכונת העוני וג׳ורג׳ זוכה לכבוד והערכה בקרב תושבי השכונה ובעיקר בקרב משפחתו ואחותו שמחליטה להעניק לו כסף פעם בשבוע כדי שימשיך לקרוא. הזמן חולף וג׳ורג׳ שנהנה מהיחס שהוא מקבל מתחיל לחשוש שמה השקר יתגלה. השקר אכן מתגלה ע״י קטנזארה, וג׳ורג׳ שחושש שהדבר יתגלה ברבים מחליט להסתגר בביתו ולא לצאת. במקום להפיץ את השקר ברבים , קטנזנה מפיץ שמועה נוספת שג׳ורג׳ אכן סיים קריאתם של 100 הספרים. הסיפור מסתיים כאשר ג׳ורג׳ באחת מהליכותיו הרבות מגיע לספריה ולא ידוע לנו אם אכן הוא יסיים לקרוא את כל הספרים.

Order

Thank you M'am - langston hughes

הסיפור מתאר ערב בחייו של רוג׳ר, נער בן 15 שמנסה לגנוב כסף מגברת ג׳ונס כדי לקנות לעצמו נעלי זמש כחולות. רוג׳ר נכשל בגניבה, אבל במקום לגעוא בו, לוקחת אותו גברת ג׳ונס אל ביתה שם היא מראה לו מהי אדיבות ונדיבות של זרים. היא מציעה לו לשטוף את פניו, היא מאכילה אותו ואפילו נותנת לו את הכסף שרצה לגנוב ממנה. ג׳ונס מלמדת את רוג׳ר שיעור לחיים כדי שידע להבדיל בין בחירה נכונה לבחירה שגוייה ע״י המעשים שלה.

Order

Introduction to poetry - billy collins

בילי קולינד מלמד אותנו כיצד נכון לגשת לשיר, הוא רואה את חווית הקריאה בשיר כחגיגה חושית - ראייה,שמיעה ומגע. הוא מדמה את הקריאה בשיר ומציאת המשמעות האמיתית שלו כסקי מים. בילי קולינס יוצא כנגד השיטה בה תלמידים מנסים להבין שיר,שיטה אלימה. הוא מדמה זאת לשבוי שנמצא בחדר עיוניים ושוביו מנסים להכותו על ידי צינור.

Order

שאלון ו׳ - Module F - קיץ תשע״ה 2015

בחינת בגרות קיץ 2015 , פתרון מלא כולל הסברים מפורטים למודול F

Order

11 דרמה - אנטיגונה

אנטיגונה מאת סופוקלס, תיאור דמותה של אנטיגונה, מושגים חשובים: הגיבור הטראגי,המעשה המביש, הידיעה והתפתחות העלילה.

Order

03 חלק ב' - שירת ימי הביניים וביאליק

הסבר כללי על מענה לשאלות בגרות בנושא שירת ימי הביניים ושירת ביאליק עם דוגאמות משירת אבן גבירול, אבן עזרא וביאליק

Order

02 שירת ימי הביניים 1

כתיבת תשובה לשיר כותנות פסים שכתב משה אבן עזרא, הבנת משמעותם של האמצעים הרטוריים: האנשה, שיבוץ וחריזה.

Order

07 פרק שני הסיפור הקצר - האדונית והרוכל

סיפור קצר שכתב ש"י עגנון, האדונית והרוכל בהתייחס לשאלה מתוך בחינת הבגרות,תיאור הדמויות, התפתחות העלילה והאמצעים הרטוריים.

Order

1 - צורות - שאלה 12

בשיעור זה נפתור את שאלת החובה, שמערבת פועל ושם העצם. השאלות יעסקו במושגים המופיעים בתיוגים.

Order

3 - צורות - מערכת השם - שאלה 15,16

בשיעור זה נפתור את שתי השאלות על מערכת השם. שאלות אלה יעסקו בנושאים המופיעים בתיוגים, והן מוצעות לנבחן כשאלות בחירה.

Order

2 - תחביר - שאלות 9,10

בשיעור זה נתמודד עם שאלה המערבת ניתוח והמרה מסוג משפט אחד לאחר. נחזור על חלקים כוללים ועל תפקידם הרטורי במשפט. נראה שאלת תחביר שבודקת הבחנה בין תפקידי הבינוני (שם עצם, שם תואר, פועל בהווה). לבסוף נלמד מהו משפט חיווי ונראה איך ממירים הופכים משפט שאלה למשפט חיווי.

Order

2 - צורות - מערכת הפועל שאלה 13 ו 14

בשיעור זה נפתור את שתי השאלות על מערכת הפועל. שאלות אלה יעסקו בנושאים המופיעים בתיוגים, והן מוצעות לנבחן כשאלות בחירה.

Order

2 חלק ראשון - שאלה ראשונה

בסרטון זה נענה על שאלה מס' 1 מבחינת הבגרות מועד קיץ תשע"ה

Order

5 פרק רביעי

בסרטון זה נכיר את הפרק הרביעי בגרות באזרחות, שאלות 16 -20. נכיר את שני סוגי השאלות - שאלות אירוע חד צדדי ושאלות הבעת עמדה. כמו כן, ניתן טיפים למענה נכון על שאלות מסוגים אלה במקצוע אזרחות

Order

1 פתיחה והסבר על המבחן

בסרטון זה נלמד להכיר את שאלון הבגרות באזרחות 2 יח"ל. נכיר מבנה הבחינה, את חלקי הבחינה השונים. נכיר דרך התשאול יחודית לשבחינת הברות באזרחות-ציין, הצג, הסבר

Order

4 פרק שני - חלק א - מושגים

בסרטון זה נענה על שאלה מס' 3,4,5,6,7 מבחינת הבגרות מועד קיץ תשע"ה

Order

5 - שאלה 5

יוסף ויחסו לאחיו שאינם מכירים אותו, הסיבה לכך שלא הכירוהו חתימת זקן, התנכרות יוסף לאחיו, וההבנה של האחים שיש קשר בין המכירה של יוסף לבין הצרות שניתכות עליהם כעת.

Order

2 - שאלות 2 ו3

יחידת פתח תפתח, יש לוותר על חובות בשנת השמיטה ולא לתבוע אותן, לקראת שנת שמיטה לא לומר שאנחנו לא נלווה לעניים כדי לא להפסיד את החזר ההלוואה, מצוות הענקה וממה מעניקים לעבד שמשתחרר, מטרת מצוות הענקה, מצוות השומרות על כבוד העני. מצוות ההנהגה, תפיקד הנביא והנביא מול המעוננים והקוסמים מעמד הר סיני שבו עם ישראל מבקש שה' לא ידבר ישירות אלא דרך משה רבינו, תפקיד הנביאים למסור את התורה וללמד את הלכותיה זו נבואת משה ושאר הנביאים צריכים להזהיר שלא לעבור על דברי התורה.

Order

1 - שאלה 1

הוראות כיצד להתכונן לענות על בחינת הבגרות, הברית מחייבת כל יחיד, היא מחייבת גם את הדורות הבאים, גם אחרי החטא והעונש יש אפשרות לתשובה וגאולה, תהליך של חזרה בתשובה וה' יגאל את ישראל ושוב ממשיכיך בתשובה וחוזר חלילה, כל שלב בתשובה מעמיק את הגאולה, המציאות בחו"ל והמציאות בארץ.

Order

3 - שאלה 3

יצחק אבינו רוצה לברך את עשו, ורבקה את יעקב, הסיבה שרבקה מערימה על יצחק כיצד יעקב מגיב לבקשה של אמו,יצחק מאשר שהברכה מגיעה ליעקב.

Order

3 - פרק שלישי שאלות 7-9

בסרטון זה נפתור את החלק השלישי של בחינת הבגרות תוך התמקדות בשאלה חזותית (קריקטורה)

Order

4 - פרק רביעי שאלות 10-12

בסרטון זה נפתור את החלק הרביעי והאחרון של בחינת הבגרות. נענה על שאלה לדוגמה מתוך שאלון בגרות בהיסטוריה ב' קיץ 2015.

Order

2 - פרק שני - שאלות 4-6

בסרטון זה נציג את החלק השני של הבחינה ונפתור שאלה לדוגמה מתוך שאלות 4-6 , נתמקד על כתיבת מבנה תשובה נכון

Order

1 - מבוא ופרק ראשון

בסרטון זה נעבור על מבנה הבחינה ונסביר כיצד ניגשים לשאלת הבגרוית, נפתור שאלה לדוגמה מתוך החלק הראשון

Order

092 ההכרזה על הקמת המדינה ב'

בשיעור זה נבחן את עמדת בן גוריון בעד הכרזה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל מייד עם עזיבת שלטון המנדט הבריטי בישיבה שנערכה במנהלת העם. כמו כן נבחן דילמות נוספות שעלו בישיבה זו ונספר על אירוע ההכרזה.

Order

002 יהודה המקבי והמרד באימפריה הסלווקית

השיעור עוסק בתגובה לגזירות אנטיוכוס, בצעדיו של מתתיהו החשמונאי והישגיו וכשלונותיו של יהודה המקבי כמנהיג המרד בסלווקים.

Order

045 המאבק לאיחוד איטליה: שלב ההיערכות ושלב ההרחבה

בשיעור זה נסקור את שלב ההיערכות ושלב ההרחבה במאבק לאיחוד איטליה כולל מאבקם של הקרבונארי ופעילותם של מאציני וקאבור בשנות השלושים והארבעים למאה התשע עשרה.

Order

104 התפרקות קהילות היהודים בארצות האסלאם

שיעור זה עוסק בגורל קהילות יהודי ארצות האסלאם השחלו מתפרקות במאה העשרים עקב תמורות שחלו בארצותיהם.

Order

075 תקשורת ופוליטיקה
הגבלת כוחה של התקשורת

בשיעור זה נלמד כיצד ניתן להגביל את כוחה של התקשורת. זאת על מנת למנוע פרסומים המנוגדים לחוק, הפוגעים בביטחון המדינה ובזכויות האדם והאזרח.

Order

061 השסע הלאומי
הגורמים לשסע
חלק ב'

השסע הלאומי בישראל נמצא על סדר היום הציבורי מאז קום המדינה. בשיעור זה נכיר את הגורמים לשסע הלאומי, כלומר את נקודות המחלוקת המרכזיות בין הציבור היהודי והערבי במדינת ישראל.

Order

024 עיקרון הגבלת השלטון מנגנוני פיקוח...- חלק א

בשיעור זה נלמד על הכנסת ומערכת המשפט בישראל כמנגנוני פיקוח וביקורת פורמליים. מנגנונים ממלכתיים שתפקידם להגביל, לפקח ולייעל את השלטון המדוקרטי.

Order

063 השסע הדתי גורמים לשסע חלק א

בשיעור זה נכיר את המושג שסע דתי. נתוודה לגורמים השונים היוצרים את המתח בין החברה היהודית החילונית לבין החברה הדתית בישראל.

Order

משפטים בעלי מבנה מיוחד

משפטים בעלי משנה מיוחד- משפט פשוט בעל חלקים כוללים, חלקי ייחוד או נושא סתמי.

Order

תרגול מערכת הצורות - א'

מערכת הצורות - תרגול שאלות שונות מבחינת הבגרות

Order

תופעות בבניין התפעל

תופעות פונטיות בבניין התפעל - שיכול עיצורים והידמות והיבלעות.

Order

גזרות

גזרותחסרות - חסרי פ"נ וחסרי פי"צ - זיהוי השורש בגזרות אלו בהן האות הראשונה של השורש נ'⁄י' לא מושמטת מהפועל.

Order

כימיה של מזון - שומנים ושמנים שאלות מבחינות בגרות

שומנים ושמנים - שאלות מבחינת בגרות

Order

חמצון חיזור

חימצון חיזור - חומר מחזר, חומר מחמצן, חיזור בין יוני מתכת למתכת

Order

מבנה מרחבי של מולקולות

מבנה מרחבי של מולקולה - טטראדר, פירמידה משולשת, משולש מישורי, מבנה זוויתי, מולקולה קווית

Order

פתרון שאלה - חישובי ריכוזים בתגובות

חישובי ריכוזים בתגובות - פתרון שאלה

Order

שורשים

שיעור המשך לשיעור חזקות שבו נכיר את הפעולה ההופכית לחזקה – פעולת השורש. נכיר את חוקי שורשים ונלמד לפשט ביטויים ולפתור משוואות עם שורש.

Order

ספרות ואותיות

שיעור נוסף במסגרת קבוצת השיעורים שעוסקים ב"המצאות פסיכומטריות". סוג ייחודי של שאלות שמופיע רק בבחינה הפסיכומטרית. נראה כיצד ניתן בקלות לפתור שאלות שנראות מאיימות ברגע הראשון.

Order

מצולע משוכלל

שיעור שבו נכיר את המצולעים המשוכללים החשובים בבחינה: מחומש, משושה ומתומן. נתמקד בעיקר במשושה משוכלל שמופיע בתדירות גבוהה יחסית בבחינה.

Order

גליל + חרוט

ששיעור שבו נכיר את הצורות התלת מימדיות המבוססות על מעגל: חרוט וגליל. נלמד על כל צורה בנפרד ועל הקשר בין חרוט לגליל הנמצאים על בסיס זהה.

Order

הסקה מילולית 2

שיעור מתחום ההסקה המילולית שבו נפגוש שאלות המזכירות את קטע הקריאה ומבוססות על משמעות של פיסקה או משפט בעברית

Order

כללים

שיעור נוסף מתחום ההבנה וההסקה שבו נלמד כיצד כיצד לקרוא כללים בשפה העברית, מהי כיווניות וכיצד באים לידי ביטוי הכללים בבחינה

Order

שיבוץ והתאמה

שיעור נוסף מתחום ההבנה וההסקה שבו נלמד כיצד להתמודד עם שאלות בהן אנו נדרשים לשבץ נתונים במבנה ולהסיק מתוכו מסקנות. נלמד לסרטט, לארגן את הנתונין ואיפה להושיב את הילה.

Order

כתיבה 2

שיעור שני בנושא הכתיבה בקורס. בו נכיר את הטעויות הנפוצות בכתיבה ונעסוק בעיקר במימד הלשון.

Order

SC

שיעור שבו נכיר את 8 השאלות הראשונות בפרק האנגלית ונרכוש כלים לפסילת תשובות.

Order

REST

שיעור שבו נכיר את שאלות הניסוח מחדש, או שאלות השכתוב, שבהן אנו נדרשים למצוא ניסוח חלופי למשפט באנגלית. למה מטלה כל כך פשוטה יכולה (אבל לא צריכה) לסבך אותנו? זה בדיוק מה שנלמד בשיעור

Order

מבוא לאנגלית

שיעור שבו נכיר את פרק האנגלית ונבין כיצד צריך להתכונן לקראתו ואיך ניתן לשפר את רמת השפה שלנו בזמן הקצר שעומד לרשותנו.

Order

RC

שיעור שבו נכיר את קטעי הקריאה המופיעים בבחינה. נלמד להתמודד עם סוגי השאלות השונים ונדבר על השיפור הנדרש מאיתנו במהלך הקורס

Order

הצבה

שיעור כללי שעוסק בעקרונות של שימוש בהצבה במסגרת הפרק בחשיבה כמותית בבחינה. מתי מותר להציב? איך מציבים? מה מציבים? ומה ניתן ללמוד בכל הצבה? כל התשובות בתוך השיעור

Order

פסיכומטרי שני

לא נעים, אבל לא נורא ולפעמים קורה. בשיעור זה נדבר על החוויה של בחינה בפעם השניה, אחרי חוסר הצלחה יחסי בבחינה הראשונה. ללמוד לבד או בקורס? שיעורים פרטיים או ללמוד באינטנרט? מאיזה חומר וכמה זמן להשקיע? אל תתלבטו – צפו בסרטון.

Order

ניהול זמנים

אחת הבעיות העיקריות בבחינה הפסיכומטרית היא קוצר הזמן. בשיעור זה נדבר על ארגון הזמן וניהלו וכיצד למצות את היתרונות שלנו בזמן הנתון.

Order

תחקור בחינה

שיעור שבו נעסוק בתחקור בחינה במהלך הלימוד וכיצד ניתן להפיק לקחים מטעויות וגם מהצלחות שלנו בזמן הלימוד לקראת הבחינה האמיתית.

Order

0019 תקינות - שם המספר

ראשית יש לברר את מינו של שם העצם, ולאחר מכן להחליט על הגיית המספר הנלווה אליו. אם הוא ממין זכר, נוסיף ה' למספר, ואם הוא ממין נקבה, לא נוסיף ה'. הגיית המספרים אינה קשורה למשלב השפה (גבוה או נמוך).

Order

004 סימני פיסוק

תפקידיהם של סימני הפיסוק: נקודה, נקודתיים, סימן שאלה וסימן קריאה. בנוסף יוסברו המרכאות בהקשר של דיבור ישיר.

Order

0016 הכללות ויצירת הכללה

בחלקו הראשון של השיעור נקרא טקסט במכיל הכללות, ובאמצעותו נבין מהי הכללה ומה החשיבות שלה בטקסט. בחלקו השני של השיעור נקרא מאמר וננסה להכליל את המידע שבו עבור קורא המעוניין בסיכום המאמר.

Order

003 דיבור ישיר ודיבור עקיף

דיבור ישיר הוא ציטוט מדויק של מה שנאמר. דיבור עקיף הוא דיווח על הנאמר לצד שלישי. לכל אחד מדרכי העברת המסר (ישיר⁄עקיף) ישנם מאפיינים משלו ויתרונות משלו.

Order

0037 שירה - שיר אושר - רוני סומק

שיר אושר שכתב רוני סומק, פרשנות וניתוח היצירה, ניתן לראות בסרטון קצר המיועד לתלמידי חטיבת הביניים בדגש על נושא השיר, האמצעים האומנותיים וסיכום היצירה.

Order

0034 שירה- לא ביום ולא בלילה- חיים נחמן ביאליק

לא ביום ולא בלילה מאת ביאליק, ניתוח ופרשנות השיר, סרטון המסביר את משמעות השיר ותפקיד האמצעים האומנותיים. התייחסות ליסוד האגדה וסיכום היצירה.

Order

0013 סיפור קצר - מבוא- חלק ב'

צפו בסרטון פתיחה לקראת לימוד יחידת הסיפור הקצר, בעזרתו ניתן ללמוד את סוגי המספרים, איפיון הדמויות והנושאים. מותאם לתלמידי חטיבת הביניים.

Order

0049 שירה - קו העוני - רוני סומק

קו העוני, ניתוח השיר של המשורר רוני סומק, משמעות השיר, ביטויים מרכזיים והאמצעים האומנותיים הבאים לידי ביטוי ביצירה. לימוד היצירה באמצעות סרטון קצר המיועד לתלמידי חטיבת הביניים.

Order

0030 השיטה הפאודלית

כדי להתמודד עם ניהול האימפריה שכבש, מייסד קרל הגדול שיטת שלטון המבוססת על פיקדון קרקע. השיטה הפאודלית מחלקת את אירופה למעמדות: אצילים, איכרים, אבירים וכמרים

Order

0027 שושלת בית עבאס

לאחר הפלת שלטון בית אומיה, עולים ח'ליפי בית עבאס לשלטון וקובעים את בירתם בבגדד. תקופת שלטונם מתאפיינת בשקט חיצוני ודיפלומטיה, ובפיתוח כלכלי, מדעי ותרבותי כלפי פנים

Order

0056 תקופת הרנסאנס - סיכום

בשיעור זה נסכם את מאפייניה של תקופת הרנסאנס, כפי שבאו לידי ביטוי בפירוט בשיעורים הקודמים: עליית ההומאניזם, החזרה לתקופה הקלאסית, גילוי וכיבוש העולם החדש, המהפכה המדעית ומהפכת הדפוס

Order

0089 איחוד גרמניה

במקביל לאיחוד גרמניה, מוביל הקאנצלר ביסמרק מפרוסיה מהלך לאיחוד 39 הנסיכויות הגרמניות ליישות לאומית גרמנית מאוחדת, באמצעות שורה של מלחמות כנגד מעצמות איזוריות כאוסטריה וצרפת

Order

023 Past simple - questions

בשיעור זה נלמד כיצד להפוך משפטים בזמן עבר פשוט past simple למשפטי שאלה. נדע כיצד להפוך משפטי חיוב למשפטי שאלה פשוטה שהתשובה עליהן היא כן או לא

Order

019 Past simple - negative verbs

בשיעור זה נלמד כיצד להפוך משפטים בזמן עבר פשוט past simple למשפטי שלילה. נדע להפוך משפטים שמתארים משפטים עם פועל שלא התקימו בזמן עבר. נדע את חוקי הכתיב של משפטי השאלה ואת פועל העזר שיש להשתמש did

Order

022 Past simple - Negative was were

בשיעור זה נלמד כיצד להפוך משפטים בזמן עבר פשוט past simple למשפטי שלילה. נדע להפוך משפטים שמתארים משפטים בלי פועל שלא התקימו בזמן עבר.

Order

025 Future - questions

בשיעור זה נלמד על השימוש בזמן עתיד future simple. נלמד מהם משפטים בלי פועל ומהם משפטים עם פועל, מהם ביטוי הזמן השונים אשר משמשים אותנו לתיאור פעולות או מצבים בעתיד וכיצד הופכים אותם למשפטי שאלה. נלמד על פועל העזר הייחודי של זמן זה will ועל ביטוי הזמן הייחודים לזמן זה.

Order

06 דברים שבינו לבינה שאלות כלליות ושאלת אנסין

שאלות כלליות בינו לבינה ושאלת אנסין. שאלות קצרות בנושא תקנת שמעון בן שטח בנושא הכתובה, שאלה בנושא "מצא או מוצא"?ו חובת הבעל אחרי הנישואין "ומבשרך לא תתעלם"

Order

06 דברים שבינו לבינה שאלות כלליות ושאלת אנסין

שאלות כלליות בינו לבינה ושאלת אנסין. שאלות קצרות בנושא תקנת שמעון בן שטח בנושא הכתובה, שאלה בנושא "מצא או מוצא"?ו חובת הבעל אחרי הנישואין "ומבשרך לא תתעלם"

Order

05 דברים שבינו לבינה סוגיה ג

שיעור בנושא חובת הבעל במצבים חריגים, חובת הרפואה ואחריות היתומים לרפואת אלמנת אביהם

Order

03 משפט ויושר שאלות כלליות

שאלות כלליות ושאלת אנסין משפט ויושר, שאלה נבנושא השמיטה והפרוזבול, בנושא חסידים ראשונים המצניע את הקוץ והזכוכית, ולפנים משורת הדין בהתייחס לשסבלים ששברו חבית

Order

02 משפט ויושר, סוגיה ב

פתרון הסוגיה "כופים על מידת סדום" ביחידה משפט ויושר

Order

שאלה 7

שאלה זו עוסקת באופטיקה גיאומטרית, החזרת אור ויצירת דמות במראה מישורית

Order

שאלה 7

שאלה זו עוסקת באופטיקה גיאומטרית, החזרת אור ויצירת דמות במראה מישורית

Order

שאלה 3

שאלה זו עוסקת בדינמיקה בתנועה אנכית (מעלית) ובכוחות השונים הפועלים על גוף בתאוצה

Order

שאלה 6

שאלה זו עוסקת באופטיקה גיאומטרית, יצירת צל ממקור אחד ומשני מקורות

Order

שאלה 2

שאלה זו עוסקת בדינמיקה על מישור משופע. נפגוש כאן את חוקי ניוטון, כוחות שונים בינהם כוח החיכוך וכמובן מושגים קינמטיים

Order

שאלה 2- ניתוח קטע ממאמר מדעי

ניתוח קטע ממאמר מדעי בנושא מבנה וקישור, חומצה בסיס

Order

שאלה 4- סטוכיומטריה

פתרון שאלה פתוחה בנושא סטוכיומטריה

Order

שאלה 8- כימיה של מזון

פתרון שאלה פתוחה בנושא טעם של כימיה

Order

שאלה 6- תכונות חומרים, מצב גז וסטוכיומטריה

פתרון שאלה פתוחה בנושא תכונות חומרים והמצב הגזי

Order

שאלה 3- מבנה וקישור, תכונות חומרים וחמצון חיזור

פתרון שאלה פתוחה בנושא מבנה וקישור

Order

051 נהיגת לילה ⁄ מזג אויר

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 051 נהיגת לילה ⁄ מזג אויר

Order

035 הוראות כלליות - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 035 הוראות כלליות - חלק ב'

Order

028 מפגש מסילת ברזל⁄ חניות - עצירות - חלק ב'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 028 מפגש מסילת ברזל⁄ חניות - עצירות - חלק ב'

Order

020 סוגי כבישים וחלקי דרך

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 020 סוגי כבישים וחלקי דרך

Order

034 הוראות כלליות - חלק א'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בחוקי התנועה 034 הוראות כלליות - חלק א'

Order

036 מיקום בכביש ⁄ סטיות ⁄ פניות - חלק א'

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בבטיחות בדרכים 036 מיקום בכביש ⁄ סטיות ⁄ פניות - חלק א'

Order

016 תמרורים באתר עבודה

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורים באתר עבודה

Order

010 תמרורי תחבורה ציבורית

בשיעור זה בקורס התאוריה נעסוק בתמרורים - תמרורי תחבורה ציבורית

Order